Håndtering af personoplysninger

Det glæder os at se, at du har besøgt vores website. SAS’ databeskyttelsespolitik finder anvendelse, når du bruger SAS-tjenester (inklusive vores mobilapp) eller vores website.

Når du bruger SAS-tjenester og besøger SAS’ websites, kan vi behandle dine personoplysninger. I denne databeskyttelsespolitik, ønsker vi at forklare, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du bruger vores tjenester.

“Personoplysninger” henviser til alle oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person. I afsnit 3 kan du se, hvilke typer af personoplysninger vi behandler.

SAS beskytter dit privatliv. De personoplysninger, som du giver os adgang til, samt oplysninger, som vi indsamler, for eksempel, om hvordan du bruger SAS’ websites, behandles med yderste respekt. Vores mål er at være så gennemsigtige og tydelige som muligt, men hvis du stadig har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Denne databeskyttelsespolitik udgør grundlaget for, hvordan vi behandler de personoplysninger, som vi indsamler om dig, eller som du tilvejebringer til os, når du bruger vores tjenester. Nogle af vores tjenester (for eksempel EuroBonus) har yderligere betingelser for behandling af personoplysninger. Du vil blive informeret om disse betingelser, når du bruger de pågældende tjenester. Læs mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger som EuroBonus-medlem i vores databeskyttelsespolitik for EuroBonus-medlemmer. Hvis du ikke er EuroBonus-medlem, men har oprettet en websiteprofil hos os, bliver dine personoplysninger i stedet behandlet i overensstemmelse med vores databeskyttelsespolitik for indehavere af profilkonto. SAS behandler kun dine personoplysninger i overensstemmelse med vores gældende politik, og hvis der er et retsgrundlag, for eksempel, hvis vi har modtaget dit samtykke til behandling, for at opfylde en aftale med dig eller baseret på vores legitime interesse.

Der kan være links til andre websites eller applikationer på SAS’ websites, som ikke kontrolleres af SAS. Denne databeskyttelsespolitik omfatter kun din brug af SAS-tjenester, og SAS er ikke ansvarlig for indholdet eller behandlingen af personoplysninger, der kan forekomme på sådanne linkede websites eller applikationer.

Databeskyttelsespolitik: Resumé

Ikrafttrædelsesdato: 20. december 2022

Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger via SAS’ websites og i forbindelse med brugen af SAS-tjenester. I denne databeskyttelsespolitik henviser “SAS” til Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden og alle virksomheder, hvori SAS AB (publ) direkte eller indirekte, fra tid til anden, ejer eller kontrollerer mere end 50 procent af aktierne. Du finder vores kontaktoplysninger i afsnit 14 nedenfor.

SAS er den juridiske enhed, der er ansvarlig for personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

SAS har udpeget en databeskyttelsesrådgiver for at hjælpe SAS med at sikre, at dine personoplysninger behandles på den korrekte måde. Du er velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver med spørgsmål eller anmodninger vedrørende vores behandling af dine personoplysninger ved at sende en e-mail til data protection officer@sas.se.

SAS indsamler personoplysninger om dig, som du tilvejebringer for os, når du bruger vores websites eller vores tjenester, for eksempel, når du booker en rejse, når du kontakter vores kundeservice eller bruger vores mobilapp.

I forbindelse med din rejse behandler SAS dine personoplysninger i overensstemmelse med en fælles branchestandard for booking- og rejseoplysninger i flyselskabs- og rejsebranchen benævnt passagerlisteoplysninger (Passenger Name Record, “PNR”) i elektroniske reservationssystemer. PNR-oplysninger indeholder passagerernes navn, adresse, kontaktoplysninger og relevante oplysninger vedrørende eventuelle yderligere tjenester, der anmodes om, samt rejseoplysninger for en passager eller gruppe af passagerer, der rejser sammen. Formålet med en fælles branchestandard er at oprette standardiserede processer til udveksling af booking- og rejseoplysninger mellem forskellige flyselskaber for passagerer, der flyver med mere end et flyselskab for at nå deres destination og for at formidle lufthavnstjenester for passagerer, såsom check-in og håndtering af bagage.

Med dit samtykke kan vi også indsamle personoplysninger om dig fra eksterne kilder, f.eks. SAS-partnere (disse kan være virksomheder, der leverer sådanne tjenester, som du muligvis overvejer at købe i forbindelse med din rejse, såsom hotelkæder og biludlejningsvirksomheder), SAS EuroBonus-partnere eller oplysninger fra kunderegistre, som vi har købt af tredjeparter. Oplysninger kan også indhentes fra sociale netværk såsom Facebook eller Google, som du har forbundet med nogle af vores tjenester.

Afhængigt af, hvordan og i hvilket omfang du bruger SAS’ websites og SAS-tjenester, kan SAS behandle forskellige kategorier af oplysninger om dig. Vi behandler kun oplysninger om dig for at opfylde en aftale med dig, for at opfylde et lovkrav, hvis SAS har en legitim interesse, eller hvis vi har modtaget dit samtykke til at gøre det. Se nedenfor for flere oplysninger om, hvilke oplysninger vi indsamler og hvorfor.

SAS indsamler dine personoplysninger til forskellige formål. De personoplysninger, som vi indsamler og hvordan vi bruger dem, afhænger af, hvilke tjenester du bruger og hvilke(t) (hvis noget) medlemskab og/eller logins, du har. SAS bruger dine personoplysninger til følgende formål:

 • Til at levere og administrere de tjenester, som du har anmodet om fra os, og til at opfylde vores forpligtelser over for dig i forbindelse med din brug af SAS-tjenester, for eksempel, i forbindelse med forvaltningen og administrationen af dine bookinger og betalinger. Dette kan omfatte behandling af oplysninger vedrørende rejsearrangementer og tjenester, som ikke er leveret af SAS, men som udgør en del af de rejsearrangementer, du har valgt, såsom oplysninger om forbindelser, lufthavnsarrangementer og told- og immigrationsformaliteter.

 • Til administrative formål, for eksempel, for at kunne behandle dit medlemskab, regnskab, fakturering og revision, verifikation og kontrol af betalingskort, nødvendig immigrations- og toldkontrol, anliggender vedrørende sundhed og sikkerhed, samt andre administrative og/eller juridiske formål (f.eks. klager), når det er berettiget.

 • For at kunne opfylde vores aftale med dig, for eksempel, ved at sende sådanne oplysninger til dig, som er nødvendige i forbindelse med den tjeneste, som du har købt hos os, for eksempel, oplysninger om bookingstatus, eventuelle ændringer i dine rejsearrangementer og lignende.

 • Med dit specifikke samtykke til et eller flere af nedenstående formål, vil vi også behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende:

 • For at markedsføre vores og vores partneres tjenester, for eksempel, ved at sende eller tilbyde nyhedsbreve, kampagner, særlige tilbud og andre markedsføringstilbud, som vi mener er relevante eller kan være af interesse for dig, og for at kunne tilbyde dig en individuelt tilpasset og personlig oplevelse, når du besøger vores websites, bruger vores mobilapp eller benytter dig af vores tjenester. Se punkt 5.5 nedenfor om profilering.

 • Nogle generelle oplysninger om dig og din profil kan deles med SAS-partnere, så du kan modtage en individuelt tilpasset oplevelse, når du besøger vores partneres' websites.

 • For at forbedre, analysere, udvikle og opretholde vores tjenester med henblik på løbende at forbedre vores kundetilbud. Dette kan finde sted, for eksempel, gennem interne analyser eller ved inddragelse af eksterne rådgivere.

 • Hvis du booker en rejse med SAS via SAS’ website og/eller kanaler eller via et rejsebureau, behandler SAS og SAS EuroBonus AB (“EB”) som fælles dataansvarlige den e-mailadresse, du angav, da du bookede, for at bekræfte, hvorvidt du er medlem af EuroBonus-programmet. Denne begrænsede behandling af personoplysninger er baseret på vores legitime interesser i administration af EuroBonus-programmet. Vi mener, at vores interesse i behandling af personoplysninger til dette begrænsede formål tilsidesætter enkeltpersonens interesse i at beskytte deres personoplysninger. Læs mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger som EuroBonus-medlem i vores databeskyttelsespolitik for EuroBonus-medlemmer. Hvis du ikke er medlem af EuroBonus-programmet, vil ingen yderligere behandling blive foretaget af SAS og EB som fælles dataansvarlige.

For at kunne opfylde vores aftale med dig (for eksempel, for at du kan gennemføre din rejse), skal vi behandle visse oplysninger om dig. De oplysninger, som vi behandler, afhænger af hvilken type aftale vi har indgået, men generelt behandler vi følgende oplysninger:

 • Oplysninger, der identificerer dig, såsom navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsoplysninger, køn og pasnummer.

 • Oplysninger om dine bookinger, dine rejseplaner, dit rejseselskab, eventuelle bookingpræferencer, der kræver assistance eller særlig kost og andre oplysninger i forbindelse med din booking.

 • Oplysninger, som vi har indhentet fra eksterne kilder, for eksempel, oplysninger fra SAS-partnere og andre lignende oplysninger, samt oplysninger, som vi har indhentet fra en anden person, der har foretaget en booking i dit navn

 • Oplysninger, som du tilvejebringer, når du kontakter os i forbindelse med din rejse, for eksempel, check-in af bagage og ombord på vores flyvninger, kontakt med vores kundeservice (herunder lydoptagelser) eller når du kontakter SAS via sociale medier.

 • Oplysninger, der kan henføres til eventuelt medlemskab, som du har såsom EuroBonus, og hvis du rejser i henhold til en virksomhedsaftale, for eksempel, SAS Corporate Agreement og SAS Travel Pass.

Når SAS har en legitim interesse.

Vi kan også behandle personoplysninger baseret på en såkaldt interesseafvejning. I sådanne tilfælde finder behandling kun sted, når SAS eller en tredjepart har en legitim interesse, der er større end dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder til beskyttelse af dine personoplysninger.

Vi behandler følgende personoplysninger baseret på en interesseafvejning:

 • Til interne forretningsmæssige formål, og i det omfang, det er nødvendigt for at udvikle SAS’ generelle kundetilbud og forretningsmodel, kan vi behandle booking- og rejseoplysninger (for eksempel, bookinghistorik og købsadfærd) og kundeserviceoplysninger. Vores brug af sådanne oplysninger til statistiske og analytiske formål sker udelukkende på et aggregeret og ikke-individuelt grundlag.

 • Når du booker en rejse hos os, modtager du en bekræftelse fra os. Hvis du giver dit samtykke til dette i overensstemmelse med nedenstående oplysninger, kan du i denne bekræftelse også modtage tilbud forbundet med den booking, som du netop har foretaget.
  Vi behandler også dine personoplysninger for at forhindre, undersøge eller indberette tilfælde af svig eller sikkerhedsproblemer, og for at samarbejde med retshåndhævende myndigheder. Det er som regel i begge parters interesse, at dine oplysninger behandles.

For at opfylde lovkrav

SAS kan også være forpligtet ved lov til at behandle og gemme visse personoplysninger om dig, og vil gøre det i det omfang, som er påkrævet ved lov. De lovkrav, som SAS skal overholde, kan for eksempel vedrøre indberetnings-, told- og immigrationsanliggender og retshåndhævelse.

Hvis vi har modtaget samtykke

SAS behandler også dine personoplysninger, når vi har modtaget dit samtykke til behandling. Du har ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid, se venligst punkt 13.1 nedenfor.

Vi behandler kun følgende oplysninger hvis vi har modtaget dit udtrykkelige, specifikke, informerede og utvetydige samtykke:

 • Dine kontaktoplysninger for at kunne kontakte dig til markedsføringsformål (f.eks. tilbud vedrørende EuroBonus-medlemskab), hvis du har booket en rejse hos os eller tilmeldt dig for at modtage nyhedsbreve eller tilbud via e-mail.

 • Oplysninger om din brug af vores tjenester, herunder rejse- og bookinghistorik.

 • Oplysninger, som vi indsamler via cookies eller andre teknologier på din computer eller smartphone, omfatter typen af webbrowser, operativsystem, enhedstype, hvor meget tid du har brugt på SAS’ websites og hvilke af vores sider, du besøgte, da du sidst besøgte SAS’ websites og hvilken side, der førte dig derhen. Identifikationsoplysninger for enhederne (computere, smartphones, osv.), som du bruger til at benytte dig af vores tjenester (enheds-id). Se afsnit 11 for flere oplysninger om SAS’ brug af cookies.

 • Vi kan også indsamle oplysninger om dine personlige karakteristika (herunder din adfærd og personlige præferencer), for eksempel, hvad der interesserede dig på andre websites med henblik på at kunne give dig mere relevante tilbud. Dette kan omfatte såkaldte segmenterede oplysninger, hvilket betyder ikke-individuelle oplysninger, for eksempel, om en gruppe enkeltpersoner og dens præferencer (med andre ord, vi har ikke detaljerede oplysninger om hvilke sider du har besøgt, eller søgninger, som du har foretaget). Dette kan også være individuelle oplysninger om dig, som vi har modtaget fra eksterne kilder, for eksempel, købshistorik og andre oplysninger fra SAS-partnere, demografiske oplysninger, prisfølsomhed og andre lignende oplysninger. Vi indsamler og linker disse oplysninger for at kunne oprette en individuel profil om dig. For flere oplysninger om profilering, se afsnit 5.5 nedenfor.

 • Hvis du bruger vores mobilapp, kan vi indsamle oplysninger om din geografiske placering. Sådanne placeringsoplysninger bruges eksempelvis til at gøre din rejse nemmere, til at vise annoncer, der er relevante for din nuværende placering og til statistisk kompilering.

 • Hvis du giver dit samtykke til vores behandling af dine geografiske oplysninger, men ikke til de oplysninger, der indsamles via placeringstjenester i din mobil, kan vi modtage oplysninger om din omtrentlige geografiske placering fra din brug af vores websites. Dette kan f.eks. hjælpe os med at fastslå, hvilket sprog vi skal præsentere vores websites til dig på.

Hvad er profilering

For dem, der har givet samtykke til yderligere behandling af dine personoplysninger, vil oplysningerne også blive brugt til at oprette en profil om dig. Profilering betyder, at dine personoplysninger bruges til at vurdere visse personlige aspekter om dig, for eksempel, til at analysere eller forudsige din betalingsevne, dine personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, permanente bopæl eller flytning. SAS gør dette for at give dig mere personlig assistance og tilbud, der kun er af interesse for dig, både gennem en personlig, tilpasset oplevelse af vores websites og via markedsføringsmeddelelser.

Oplysninger, der indsamles fra et SAS EuroBonus-medlem eller en besøgende, der er logget ind, bruges til at opbygge en individuel profil for at gøre det muligt for SAS at opfylde sine forpligtelser over for dig gennem aftaler eller på anden måde, og til at give dig en mere fleksibel og individuelt tilpasset oplevelse, når du bruger vores tjenester. Læs mere i vores databeskyttelsespolitik for EuroBonus-medlemmer og i vores databeskyttelsespolitik for profilkontoindehavere.

Noget af den profilering, der udføres, er baseret på såkaldte prognosemodeller eller “scoring”. Dette kan for eksempel betyde, at vi følger op på resultatet af tidligere tilbud på baggrund af en række forskellige variabler (for eksempel, hvem åbnede den og hvem foretog derefter et køb) for at kunne at målrette den rigtige type tilbud til den rigtige kategori af modtager.

SAS deler kun dine personoplysninger med virksomheder i SAS-koncernen, med undtagelse af de nedenfor beskrevne undtagelser.

På grund af obligatoriske krav fra udenlandske myndigheder og for at muliggøre gennemførelsen af de rejseplaner, som du har valgt, kan SAS og andre flyselskaber være forpligtede til at give udenlandske myndigheder adgang til visse PNR-oplysninger og forhåndsoplysninger om passagerer (Advanced Passenger Information, “API”) for så vidt angår passagerer, der flyver til, fra eller over lande både inden for og uden for den Europæiske Union (“EU”) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”), herunder USA. Sådanne oplysninger bruges primært til at forebygge og bekæmpe terrorisme og anden alvorlig kriminalitet. Derudover reguleres PNR og API via direktiv 2016/681/EU. For yderligere oplysninger, herunder oplysninger om hvilke lande, der anmoder om adgang til disse bookingoplysninger, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via e-mail.

Hvis det er nødvendigt for at vi kan gennemføre din flyvning i overensstemmelse med rejsevilkårene og -betingelserne, vil dine personoplysninger også blive delt med:

 • Andre flyselskaber og andre virksomheder, der er involveret i leveringen af den tjeneste, som du benytter dig af

 • Virksomheder, der er en del af bookingen og gennemførelsen af din flyvning, f.eks. rejsebureauer, speditører og agenter

 • IT-udbydere og -udviklere, der sikrer driften og sikkerheden af vores IT-systemer på vegne af SAS

 • Kreditkortselskaber, som SAS samarbejder med for at tilbyde forskellige betalingsløsninger, såsom MasterCard og American Express

 • Sikkerhedsvirksomheder og virksomheder, der arbejder med at forebygge og bekæmpe svig

 • Myndigheder og retshåndhævende organer.

Hvis du udtrykkeligt og specifikt har givet dit samtykke til dette, eller hvis du er EuroBonus-medlem, vil dine personoplysninger blive delt med SAS-partnere (f.eks. virksomheder, der leverer sådanne tjenester, som du muligvis overvejer at købe i forbindelse med din rejse, såsom hotelkæder og biludlejningsvirksomheder), SAS EuroBonus-partnere, kreditoplysningsinstitutter, sociale medier og søgemaskiner.

Personoplysninger vil blive overført mellem virksomheder i SAS-koncernen, herunder med henblik på implementering af vores internationale flyvninger, for at administrere og opretholde din konto og dit medlemskab, samt til statistiske formål.

Personoplysninger, der deles i SAS-koncernen på denne måde, vil undertiden blive overført til lande, der ikke er medlemmer af EU eller EØS, og som ikke sikrer et tilfredsstillende sikkerhedsniveau for personoplysninger. Sådanne overførsler vil blive udført i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning.

Ved overførsel af personoplysninger til et land uden for EU/EØS uden et passende beskyttelsesniveau for personoplysninger, vil vi træffe passende sikkerhedsforanstaltninger, som regel ved at medtage en standardkontraktbestemmelse, der er vedtaget af Europa-Kommissionen. Disse standardkontraktbestemmelser findes på følgende link: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

Hvis der både mangler en beslutning om passende beskyttelsesniveauer fra Europa-Kommissionen og etablerede, passende sikkerhedsforanstaltninger i form af standardkontraktbestemmelser i overensstemmelse med ovenstående, overfører vi dine personoplysninger til virksomheder inden for SAS-koncernen baseret på det faktum, at det er nødvendigt for at opfylde den aftale, som vi har med dig. Hvis du er medlem af EuroBonus, vil dette være vilkår og betingelser for EuroBonus, og hvis du er kontoindehaver, vil dette være vilkår og -betingelser for profilkonti.

Vi har truffet omfattende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod tab, misbrug og uautoriseret adgang. Behandling og overførsel af oplysninger mellem din webbrowser og vores server er behørigt beskyttet af kryptering, og vi opdaterer løbende vores sikkerhedsforanstaltninger.

Når du betaler for enhver af vores tjenester ved hjælp af et kort, sendes alle oplysninger via en sikker forbindelse for at sikre, at dine personoplysninger ikke kan læses af tredjeparter. De aktører, som vi samarbejder med i forbindelse med kortbetalinger, er alle certificerede i overensstemmelse med den internationale sikkerhedsstandard PCI-DSS, hvilket indebærer et meget højt sikkerhedsniveau for behandlingen af dine kortoplysninger.

Vi bruger underleverandører for at kunne levere vores tjenester til dig. Vores underleverandører behandler kun dine personoplysninger på vegne af SAS og i overensstemmelse med anvisninger udstedt af SAS. Alle underleverandører, der behandler personoplysninger på vegne af SAS, har indgået en aftale om behandling af personoplysninger med SAS i overensstemmelse med gældende lovgivning. SAS ansætter underleverandører på flere forskellige områder, for eksempel, til IT-tjenester såsom lagring og drift.

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt med henblik til formålet med behandlingen.

Hvis du er EuroBonus-medlem, eller hvis du har oprettet en profilkonto på vores website, bliver oplysninger om dig gemt, så længe du er EuroBonus-medlem eller har en aktiv konto hos SAS.

Hvis du booker en rejse hos SAS, gemmer vi dine oplysninger i 10 år efter, at rejsen er afsluttet for at opfylde lovmæssige og forskriftsmæssige krav og for at behandle eventuelle klager. Hvis du besøger SAS’ websites uden at booke en rejse, henvises der til afsnit 10 for opbevaringsperioder med hensyn til cookies.

Vi bruger cookies på SAS-websites. Cookies er små tekstfiler med oplysninger, der opbevares på din computer (eller andre internetforbundne enheder, såsom smartphones eller tablets), når du besøger et website.

Cookies bruges til at få websider til at fungere mere effektivt, men også til at tilvejebringe visse oplysninger for ejeren af et website. Cookies gør det muligt at skelne forskellige brugere fra hinanden, hvilket igen kan give de respektive brugere en mere skræddersyet og positiv oplevelse af websitet.

SAS bruger cookies, der er nødvendige for at websites kan fungere korrekt, så du kan navigere på et website og bruge dets funktioner.

SAS’ websites bruger også cookies for at gøre det muligt at optimere websites’ funktioner, for at forbedre din oplevelse og personligt tilpasse fremtidige besøg ved at huske dine brugerpræferencer. Sådanne cookies er yderligere beregnet til at bekræfte, hvornår du logger ind på “Mine sider” og til at bekræfte brugere. Hvis du har givet dit samtykke til det, bruger vi også cookies til markedsføringsundersøgelser, herunder demografiske undersøgelser, således at vi kan optimere og tilpasse kvaliteten af vores tjeneste til dig. Derudover bruges cookies til at kompilere anonyme, aggregerede statistikker for at forstå, hvordan brugere anvender websites og for at hjælpe os med at forbedre strukturen og indholdet af disse.

Nogle af de cookies, der bruges på SAS’ websites, er såkaldte tredjepartscookies, som indstilles af nogle af SAS' partnere. Hvis du har givet dit samtykke til det, bruger disse tredjepartscookies oplysninger om din brug af SAS’ websites samt andre websites, for eksempel, hvilke sider du besøger, eller hvilke annoncer du er interesseret i, for at kunne vise annoncer senere, der er mere tilpasset dig, både på SAS’ websites og på andre websites, såkaldt interessebaseret annoncering.

Se vores cookiepolitik for nærmere oplysninger om vores brug af cookies.

Vi kan ændre denne databeskyttelsespolitik fra tid til anden. Vi vil under alle omstændigheder meddele ændringen i god tid før da, og den opdaterede version vil altid være tilgængelig på SAS’ startsider.

Du har mange rettigheder vedrørende, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Du har f.eks. ret til at tilbagetrække dit samtykke til en bestemt behandling til enhver tid, se næste afsnit. Hvis du er EuroBonus-medlem eller en har en profilkonto, kan du ved at logge ind på din konto nemt tilbagetrække dit samtykke til visse behandlinger. Det samme gælder for andre rettigheder i overensstemmelse med nedenstående oplysninger.

Hvis du ikke har nogen konto hos os, eller du har brug for hjælp, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Tilbagetrækning af samtykke

Hvis vi behandler oplysninger om dig baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagetrække dit samtykke til enhver tid ved at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Vi vil derefter ophøre med behandlingen af de personoplysninger, der er baseret på dit samtykke. Du kan kun tilbagetrække dit samtykke til fremtidig behandling og ikke til behandling, der allerede har fundet sted. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, kan det betyde, at du for eksempel ikke længere kan modtage lignende skræddersyede tilbud, og at du ikke kan bruge nogle af vores tjenester fuldt ud.

Du har også ret til at afvise markedsføringsmeddelelser. Hver markedsføringsmeddelelse, som vi sender til dig, indeholder et link, som du kan bruge, hvis du ønsker at afmelde yderligere markedsføringsmeddelelser.

Ellers kan du til enhver tid skifte mening om den type markedsføringsmeddelelse, som du ønsker at modtage fra SAS ved at kontakte os.

Hvis du er EuroBonus-medlem, kan du logge ind på din EuroBonus-profil for at ændre dine markedsføringspræferencer. Hvis du har tilmeldt dig på SAS’ startside, kan du ændre dine præferencer vedrørende markedsføringsmeddelelser ved at logge ind på din profilkonto på vores startside.

Du bedes bemærke, at selv om du har informeret os om dit ønske om ikke længere at modtage markedsføringsmeddelelser, vil SAS stadig sende dig sådanne oplysninger, som er nødvendige for, at SAS kan opfylde sine forpligtelser over for dig, f.eks. bookingbekræftelser og andre oplysninger i forbindelse med din booking hos os. Hvis du er EuroBonus-medlem, modtager du stadig sådanne oplysninger, som er nødvendige for at vi kan administrere dit medlemskab.

Berigtigelse og sletning

Hvis dine personoplysninger, som SAS behandler, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, kan du enten logge ind på din konto og berigtige oplysningerne, eller anmode om, at oplysningerne berigtiges eller slettes ved at sende en e-mail til securedata@sas.se. Du bedes bemærke, at sletning kan betyde, at SAS ikke kan udføre bookede tjenester, og at din konto kan blive opsagt.

Ret til at begrænse behandlingen

Du har ret til at begrænse brugen af dine personoplysninger eller anmode om ophøret af brugen af dine personoplysninger. Dette vil sandsynligvis betyde, at SAS ikke længere kan levere sine tjenester til dig.

Ret til at læse oplysningerne

Hvis du ønsker flere oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du vil vide, hvilke typer personoplysninger vi behandler om dig, kan du anmode om at modtage dine personoplysninger. Du har ret til at anmode om en kopi af dine personoplysninger fra vores register. Hvis du er EuroBonus-medlem eller har en profilkonto på websitet, kan du anmode om et uddrag, når du er logget ind.

Hvis du ikke er EuroBonus-medlem eller ikke har en konto, kan du sende en e-mail til securedata@sas.se For at vi kan bekræfte din identitet, skal din skriftlige anmodning indeholde dit navn og din adresse og sådanne andre oplysninger, som kan hjælpe os med at identificere dig, for eksempel:

 • Eventuelle e-mailadresser, som du har brugt i korrespondance med SAS

 • EuroBonus-nummer eller TravelPass-nummer

 • Eventuelt telefonnummer, som du har brugt i korrespondance med SAS (f.eks. kundeservicesager)

 • Bookingnummer og/eller flynummer og dato.
  SAS skal altid sikre, at det er den rigtige person, der modtager oplysningerne om, hvordan vi behandler deres personoplysninger. SAS videregiver kun personoplysninger, hvis vi kan bekræfte din identitet i overensstemmelse med ovenstående.

Ret til at indgive en klage

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg, og vi behandler dine personoplysninger med den yderste respekt. Hvis du stadig mener, at SAS behandler dine personoplysninger på en forkert måde, er du velkommen til at kontakte os. Du har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, der er baseret på vores legitime interesse i overensstemmelse med punkt 5.2 ovenfor. Hvis SAS ikke kan påvise tvingende legitime årsager til behandlingen af dine oplysninger, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller at behandlingen udføres med henblik på fastlæggelsen, udøvelsen eller forsvaret af retskrav, vil SAS ikke længere behandle dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at anmode om at modtage dine personoplysninger, som vi behandler i et maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden databeskyttelsesrådgiver.

Ret til at blive glemt

Din ret til sletning betyder, at du kan anmode om, at vi sletter de personoplysninger, som vi har om dig, uden unødig forsinkelse, hvis de ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de blev indsamlet, hvis du tilbagetrækker dit samtykke, og der ikke er nogen anden juridisk årsag til behandlingen, hvis du gør indsigelse mod behandlingen, eller hvis sletningen er nødvendig med henblik på overholdelse af en juridisk forpligtelse. Dette gælder dog ikke, hvis behandlingen er nødvendig for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed, opfylde en juridisk forpligtelse eller en opgave af almen interesse eller for at bestemme, gøre gældende, fastlægge, udøve eller forsvare retskrav.

Hvis du har spørgsmål eller meninger vedrørende SAS’ behandling af personoplysninger, SAS’ markedsføring eller denne databeskyttelsespolitik generelt, eller hvis du anmoder om sådanne oplysninger, som angivet i punkt 13 ovenfor, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via e-mail på dataprotectionofficer@sas.se

Databeskyttelse for indehavere af profilkonti

I denne databeskyttelsespolitik for indehavere af profilkonti forklarer vi, hvordan vi indsamler og bruger dine personoplysninger. Denne politik gælder for alle personoplysninger, som vi behandler om dig, når du rejser med os, køber eller benytter dig af vores tjenester, besøger vores websites, bruger vores mobilapplikationer eller på anden måde interagerer med os. Se vores fulde version af databeskyttelsespolitikken for indehavere af profilkonti.

Databeskyttelsespolitik for EuroBonus-medlemmer

I denne databeskyttelsespolitik for EuroBonus-medlemmer forklarer vi, hvordan vi indsamler og bruger dine personoplysninger. Denne politik gælder for alle personoplysninger, som vi behandler om dig, når du rejser med os, køber eller benytter dig af vores tjenester, besøger vores websites, bruger vores mobilapplikationer eller på anden måde interagerer med os. Se vores fulde version af databeskyttelsespolitikken for EuroBonus-medlemmer.

Behandling af personoplysninger i kina

Dette afsnit gælder for kunder, der befinder sig i Folkerepublikken' Kina (herefter Kina), og beskriver, hvordan vi indsamler, bruger, opbevarer, deler og videregiver dine personoplysninger i Kina, og supplerer andre generelt gældende afsnit i denne databeskyttelsespolitik. Hvis der forekommer uoverensstemmelser eller afvigelser, har bestemmelserne i dette afsnit for Kina forrang for bestemmelser, der er angivet i andre generelt gældende afsnit i denne databeskyttelsespolitik.

Det gælder for personoplysninger, som vi indsamler fra eller om dig, når du bruger SAS-tjenester, besøger SAS-websites, SAS WeChat officiel konto eller bruger andre internetsider, der drives af SAS, og som kan være linket til denne fortrolighedspolitik, eller kontakter vores kundeserviceteam via opkald, e-mails osv. Ved at fortsætte med at bruge vores tjenester accepterer du indsamlingen og brugen af dine personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i denne databeskyttelsespolitik.

Opdateringer

SAS forbeholder sig retten til at ændre afsnittet for Kina i denne fortrolighedspolitik og vil offentliggøre en opdateret version af denne politik i overensstemmelse med love og bestemmelser vedrørende databeskyttelse i Kina. I det omfang SAS væsentligt ændrer afsnittet for Kina i denne fortrolighedspolitik, vil SAS informere dig om sådanne ændringer, og i det omfang dette påvirker de formål og den behandling, hvortil vi har indhentet dit samtykke, vil vi bede om dit samtykke igen.

For udøvelsen af databeskyttelsesrettigheder og/eller hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende dette afsnit for Kina i databeskyttelsespolitikken, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dataprotectionofficer@sas.se.

Hvordan indsamler & modtager sas dine oplysninger?

Denne del supplerer “Hvornår og hvordan behandler vi dine personoplysninger” i denne databeskyttelsespolitik og afsnit 3 i dette afsnit for Kina. SAS kan indsamle og modtage personoplysninger fra app-brugere i Kina gennem softwareudviklingsværktøjerne (SDK'er), der er installeret på SAS-appen. Afhængigt af SDK kan typen af personoplysninger, der indsamles og modtages via SDK'er, omfatte, uden begrænsning, app-brugerens navn, e-mailadresse, telefonnummer, postadresse, EuroBonus-nummer, kreditkortoplysninger (i det omfang en kreditkorttransaktion foretages via appen), passagerflyoplysninger, metrik for brug af app og enhedsoplysninger såsom IP-adresse. SAS kan bruge sådanne informationer til at bekræfte og godkende betalingskorttransaktioner, til at modtage feedback om appen og tjenester og til at spore og analysere brugen af appen.

Nedenfor finder du en liste over de SDK'er, der i øjeblikket er installeret på SAS-appen, der opererer i Kina. SAS kan opdatere denne liste over SDK'er fra tid til anden, hvis der sker ændringer.

Liste over SDK'er, der er implementeret på den SAS App, der opererer i Kina pr. 1. november 2021:

SDK’er (PDF, 103KB)

Sådan bruger sas dine oplysninger

Denne del beskriver, hvilke personoplysninger vi indsamler om eller fra dig, de formål, hvortil vi bruger dem, og hvorfor vi bruger dem til vores grundlæggende og udvidede forretningsfunktioner. Dine personoplysninger vil blive indsamlet og behandlet i overensstemmelse med databeskyttelsesloven (“PIPL”), der trådte i kraft den 1. november 2021, og eventuelle andre love og forordninger i Kina, der gælder for dette område. Enhver behandling af personoplysninger, som vi udfører, er i overensstemmelse med bestemmelserne i databeskyttelseslovene i Kina, og disse oplysninger må kun bruges til de begrænsede formål, der omtales i denne del.

Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger via SAS’ websites og i forbindelse med brugen af SAS-tjenester.

For at kunne tilvejebringe billetudstedelsestjenester og andre SAS-tjenester og -produkter, skal vi indsamle og bruge visse personoplysninger. Nedenfor er en liste over de personoplysninger, som vi kan anmode dig om at give os, eller som vi kan indsamle og bruge om dig. Nogle tjenestefunktioner kræver visse personoplysninger, før de kan leveres. Når du udøver din ret til at gøre indsigelse, vil vi ikke være i stand til at fortsætte med at levere den tjeneste, der svarer til de personoplysninger, der er involveret i indsigelsen, og vi vil ikke længere behandle dine tilsvarende personoplysninger.

Vi kan anmode dig om at tilvejebringe følgende personoplysninger for os:

Identifikations- og kontaktoplysninger

Dit køn, fødselsdato, id-nummer, pasnummer, nationalitet, navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og personoplysninger om eventuelle andre personer, som du rejser med (herunder deres kontaktoplysninger). Sådanne oplysninger vil blive brugt til at videregive beskeder til dig eller din kontaktperson om fly og ordrer (herunder flyafgange, sikkerhedskontrol, ombordstigning, tilbagebetaling, flyforsinkelse, forsikringsydelser og underretning om uheld), organisere din rejseplan, e-maile rejseplan eller andre produkter til dig, bekræfte din identitet, modtage dine kommentarer vedrørende servicekvalitet, modtage dine klager og forslag, levere SAS-tjenester og -produkter til dig, og sende til dig, hvis du accepterer at modtage, reklame- og markedsføringsmeddelelser. Bemærk venligst, at når du booker de relevante tjenester for andre, skal du tilvejebringe de pågældende passagerers personoplysninger, og før du tilvejebringer deres oplysninger for os, bedes du sørge for, at de pågældende passagerer forstår og accepterer denne databeskyttelsespolitik.

EuroBonus-oplysninger

Dit EuroBonus-medlemskontonummer og oplysninger om flyvning, oplysninger om modtager af indløsning af Miles og oplysninger om mindreåriges værge. Sådanne oplysninger vil blive brugt til at opretholde dig som vores EuroBonus-medlem, bekræfte medlemsidentitet og behandle din akkumulering, belønning og indløsning af point og andre tjenester.

Oplysninger om indehaver af profilkonto

Din webstedsprofils kontonummer, navn, alder, adresse og kontaktoplysninger. Sådanne oplysninger vil blive brugt til at opretholde dig som vores profilkontoindehaver og administrere din konto og rejser.

Data og billeder af identitetsdokumenter, der kræves ved forretningsbehandling

ID-kort, pas, visumside, papirer, der kræves af myndighederne til at foretage en flyvning, gyldighedsperiode, udstedelsesmyndigheder, alder eller fødselsdato, køn og deres tilsvarende billeder. Sådanne oplysninger og billeder vil blive brugt, i overensstemmelse med love og bestemmelser til at bekræfte din identitet, når du booker en billet, checker ind, foretager en flyrejse, behandler ind- og udrejseformaliteter, køber luftforsikring, benytter SAS-tjenester og andre tjenester.

Betalingsoplysninger

Dit kreditkortnummer, faktureringsadresse, kreditkortgyldighed, ordre- og driftsoptegnelser, log- og risikostyringsoplysninger. Sådanne oplysninger vil blive brugt, når du køber en billet, til at vedligeholde dine betalingsoplysninger, bekræfte din identitet og levere SAS-tjenester til dig.

Information til forbedring af rejse og andre tjenester

Nødkontaktperson, særlige servicekrav og personlige præferencer (måltider under flyvningen, placering af sæder i kabinen, tjenester under flyvningen). Sådanne oplysninger vil blive brugt til at forbedre og promovere vores tjeneste, så vi kan levere tjenester til dig, der bedre opfylder dine behov, og, med forbehold for din aftale, sende vores salgsfremmende og markedsføringsmæssige meddelelser til dig.

Oplysninger, der kræves af offentlige sundhedsmyndigheder eller andre offentlige myndigheder eller indsamles for at påvise din egnethed til at foretage flyvningen

Kontaktoplysninger, oplysninger om tilstedeværelse eller fravær af mulige COVID-19- eller andre globale pandemisymptomer, oplysninger om potentiel eksponering for COVID-19 eller anden global pandemi, oplysninger, der indsamles af vores ground- eller reservationspersonale i henhold til direktiver fra offentlige sundhedsorganisationer eller andre offentlige myndigheder. Sådanne oplysninger vil blive brugt til at overholde juridiske og lovmæssige krav, bestemme din egnethed til at rejse i overensstemmelse med gældende statslige forordninger og retningslinjer.

Eventuelle andre personoplysninger

Som vi indsamler med henblik på: at oprette og operere forbindelser mellem flere fly og fremskynde bagageclearing på tværs af internationale grænser, overholdelse af visse lovmæssige krav vedrørende nødsituationer og på anden måde i forbindelse med passagerfly, overholdelse af visse forskriftsmæssige krav til bekræftelse og godkendelse af din identitet og at have en legitim forretningsinteresse i at overholde gældende juridiske og forskriftsmæssige krav, at bruge disse oplysninger til at opfylde vores kontrakt med dig, overholdelse af visse krav af almen interesse, såsom at beskytte mod risici for passager- og folkesundheden samt sikkerhed for passagerer og fly.

Bemærk venligst, at vi vil indsamle, opbevare, bruge og overføre dine følsomme personoplysninger til de formål, hvortil de blev tilvejebragt, og i øvrigt i overensstemmelse med vilkårene i denne databeskyttelsespolitik, hvis du giver dit udtrykkelige samtykke på tidspunktet for indsamling.

På hvilket retsgrundlag behandler sas dine personoplysninger

Vores retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger beskrevet ovenfor afhænger af de pågældende personoplysninger og de specifikke omstændigheder, hvor vi behandler dem. Og vi indsamler generelt kun personoplysninger fra dig, hvis:

 • vi har indhentet dit samtykke til at gøre det,

 • sådanne oplysninger er nødvendige for at vi kan opfylde en kontrakt med dig,

 • behandlingen er i vores juridiske interesser og ikke tilsidesat af dine rettigheder

 • vi har juridiske forpligtelser til at behandle dine personoplysninger fra dig eller på anden måde kan have brug for personoplysningerne for at beskytte din eller andre personers vitale interesse,

 • det er nødvendigt for at reagere på en nødsituation i den offentlige sundhed eller for at beskytte en fysisk persons liv, sundhed og ejendomssikkerhed,

 • handlinger, såsom nyhedsrapportering og overvågning af offentlige meninger, udføres af hensyn til offentlighedens interesse, og behandlingen af personoplysninger er inden for et rimeligt omfang,

 • det er nødvendigt at behandle de personoplysninger, der videregives af den pågældende person eller andre personoplysninger, der er blevet videregivet inden for et rimeligt omfang i overensstemmelse med bestemmelserne i PIPL og relaterede love og forordninger,

 • andre omstændigheder, der er foreskrevet af love og administrative bestemmelser.


Med hvem deler SAS dine oplysninger?

Vi kan dele dine personoplysninger, som vi indsamler eller modtager, med:

 • Andre flyselskaber og andre virksomheder, der er involveret i leveringen af den tjeneste, som du benytter dig af

 • Virksomheder, der er en del af bookingen og gennemførelsen af din flyvning, f.eks. rejsebureauer, speditører og agenter

 • IT-udbydere og -udviklere, der sikrer driften og sikkerheden af vores IT-systemer på vegne af SAS

 • Betalingskortselskaber, som SAS samarbejder med for at tilbyde forskellige betalingsløsninger, såsom MasterCard

 • Sikkerhedsvirksomheder og virksomheder, der arbejder med at forebygge og bekæmpe svig

 • Virksomheder inden for SAS-koncernen, herunder, men ikke begrænset til, SAS EuroBonus AB, SAS Link AB, Scandinavian Airlines Ireland Ltd, SAS Ground Handling A/S, SAS Ground Handling AS, SAS Ground Handling AB, SAS Cargo Group A/S, SAS Cargo Norway AS og SAS Cargo Sweden AB.

 • Offentlige organer og myndigheder, retshåndhævende myndigheder, domstole eller

 • Tredjeparter: (a) hvis vi mener, at videregivelse er påkrævet ved gældende lov, forordning eller retsproces (såsom i henhold til retskendelse), eller (b) for at beskytte og forsvare vores rettigheder, eller tredjeparters rettigheder eller sikkerhed, herunder for at fastslå, fremsætte eller forsvare mod retskrav.

Udøvelse af dine rettigheder

SAS respekterer fuldt ud din ret til at kende, tilgå, rette, begrænse behandlingen af, slette dine personoplysninger osv.

Ret til adgang

Du har ret til at indhente bekræftelse fra os om, hvorvidt personoplysninger om dig behandles, og, hvis det er tilfældet, til at anmode om adgang til personoplysningerne. Oplysninger, der kan fås adgang til, omfatter formålene med behandlingen, kategorierne af berørte personoplysninger og modtagerne eller kategorierne af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til.

Du har ret til at få en kopi af de personoplysninger, der behandles. For yderligere kopier, som du anmoder om, kan vi opkræve et rimeligt gebyr baseret på vores omkostninger.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger om dig berigtiget af os. Afhængigt af formålene med behandlingen har du ret til at få ufuldstændige personoplysninger gjort fuldstændige, herunder ved at tilvejebringe en supplerende erklæring.

Ret til sletning

Du har ret til at anmode os om at slette dine personoplysninger.

Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til visse formål. Hvis du udøver denne ret til at gøre indsigelse, vil dine personoplysninger ikke længere blive behandlet til sådanne formål af os. Udøvelse af denne ret vil ikke medføre nogen omkostninger.

En sådan ret til at gøre indsigelse eksisterer dog muligvis ikke under visse omstændigheder, f.eks. hvis behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at træffe foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt eller for at opfylde en kontrakt, der allerede er indgået.

Ret til at annullere konto

Du har til enhver tid ret til at annullere en tidligere registreret konto. Når annulleringen af din konto er gennemført, vil alle oplysninger deri blive slettet eller anonymiseret, og vi vil ikke længere indsamle, bruge eller videregive personoplysninger vedrørende kontoen til tredjeparter. Ikke desto mindre skal de oplysninger, der tilvejebringes af dig eller genereres under din brug af vores tjenester, opbevares af os i den periode, der kræves af love og forordninger, og myndigheder har ret til at få adgang til sådanne oplysninger i henhold til lovgivningen i den pågældende juridiske opbevaringsperiode.

For at udøve disse rettigheder kan du sende en e-mail til securedata@sas.se med anmodninger. For at vi kan bekræfte din identitet, skal din skriftlige anmodning indeholde dit navn og din adresse og andre sådanne oplysninger, der vil hjælpe os med at identificere dig, såsom:

 • Eventuelle e-mailadresser, som du har brugt i korrespondance med SAS

 • EuroBonus-nummer eller TravelPass-nummer

 • Eventuelt telefonnummer, som du har brugt i korrespondance med SAS (f.eks. kundeservicesager)

 • Bookingnummer og/eller flynummer og dato.

SAS skal altid sikre, at det er den rigtige person, der modtager oplysningerne om, hvordan vi behandler deres personoplysninger. SAS videregiver kun personoplysninger, hvis vi kan bekræfte din identitet i overensstemmelse med ovenstående. Efter vi modtager en anmodning om at udøve en af disse rettigheder, vil vi tilvejebringe oplysninger om den handling, vi foretager efter anmodningen uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder inden for 30 dage efter modtagelse af anmodningen. Denne tid kan forlænges med yderligere 30 dage under visse omstændigheder, for eksempel hvis anmodninger er komplekse eller talrige.

 • Sikkerhed

Informationssikkerhed er vigtigt for SAS. Vi har indført passende foranstaltninger såsom separat opbevaring, kryptering, adgangskontrol, afidentificering osv. i overensstemmelse med kravene til dataklassificering og -kategorisering for at beskytte din informationssikkerhed mod uautoriseret adgang, videregivelse, tab, misbrug, ændring og uretmæssig brug af dine oplysninger og undgå negativ indvirkning på dine personlige rettigheder og interesser.

 • Mindreårige

SAS lægger stor vægt på beskyttelse af mindreåriges' personoplysninger. Hvis du er mindreårig under 14 år, skal du indhente skriftlig tilladelse fra dine forældre eller værger, før du bruger vores produkter og/eller tjenester. Med hensyn til indsamling af personoplysninger om mindreårige med samtykke fra deres forældre eller værger, vil vi kun bruge eller videregive disse oplysninger med tilladelse fra loven, udtrykkeligt samtykke fra deres forældre eller værger eller den nødvendige beskyttelse af mindreårige. Hvis en mindreårig har givet os personoplysninger uden forældres eller værges samtykke, kan forælderen eller værgen kontakte os ved at sende os en e-mail på securedata@sas.se. Vi fjerner oplysningerne og afmelder barnet fra alle vores elektroniske markedsføringslister.

Du kan downloade vores mobilapp for at søge efter flyrejser og nemt blandt andet reservere din rejse, hotel eller lejebil, administrere din reservation og checke ind. Vi behandler dine personoplysninger i vores mobilapp på samme måde og til de samme formål som beskrevet ovenfor i denne databeskyttelsespolitik. Dog indeholder mobilappen visse yderligere funktioner sammenlignet med hjemmesiden, som er beskrevet i dette afsnit 18. For de fleste af disse yderligere funktioner har vi vurderet, at vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger for at levere en brugervenlig app. Hvis en aktivitet i stedet er baseret på dit samtykke, er det beskrevet nedenfor.

Analyse og online adfærd

Vi bruger visse teknologiske funktioner (svarende til cookies), såsom unikke identifikatorer forbundet med din enhed i vores mobilapp, til at hjælpe med at administrere appen og til at forbedre din oplevelse og vores tjenester. Sådanne funktioner kan leveres af tredjeparter. Når du har downloadet SAS mobilapp, beder vi om din tilladelse til at aktivere sådanne funktioner. Hvis du vælger at tillade disse typer funktioner, kan du til enhver tid kontrollere dine indstillinger i appen under Meddelelser. Sådanne oplysninger kan også bruges til profileringsformål, hvis du er medlem af EuroBonus eller har en profilkonto hos SAS og har givet samtykke til profilering. Læs mere om sådanne profileringsaktiviteter under “Hvad er profilering” i afsnit 5 ovenfor, eller i EuroBonus’ databeskyttelsespolitik eller databeskyttelsespolitikken for profilkontoindehavere.

Mobile push-meddelelser

Med dit samtykke bruger vi mobile push-meddelelser til at sende dig direkte meddelelser med flyrelateret serviceinformation såsom åbning af check-in, ændring af gate eller forsinkelser osv. samt annoncering og særtilbud. Du kan til enhver tid kontrollere dine indstillinger i appen under Meddelelser. Vi gemmer dit enheds-id i en backend-server for at aktivere push-meddelelser.

Gemte rejsende

Du har mulighed for at opbevare personoplysninger om dig selv og personer, som du rejser sammen med, lokalt på din mobilenhed i SAS mobilapp. Det sikrer, at de nødvendige oplysninger udfyldes på forhånd under booking- eller check-in-processen for at muliggøre en mere brugervenlig proces. Sådanne personoplysninger, der opbevares på din enhed, behandles kun lokalt i appen og indsamles ikke af SAS.

Teknisk support/app-support

Vi har en app-supportfunktion til at hjælpe med eventuelle tekniske problemer eller fejl, der opstår under brug af mobilappen, eller til at sende feedback. Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at løse din sag. Vi opbevarer også visse oplysninger vedrørende brug af appen for at kunne rette tekniske problemer.

Tidligere flyrejser

Mobilappen har en funktion, der viser din flyhistorik hos SAS, hvor du kan se oplysninger om hver flyvning, såsom afrejsested og destination, dato, antal tilbagelagte km i luften, sædenummer, og om du boardede flyvningen.

Sporing af bagage

Med denne funktion kan du spore din indcheckede bagage og se, hvor din bagage aktuelt befinder sig baseret på, hvor bagagemærket sidst blev scannet.

Placering

Som beskrevet i afsnit 5 ovenfor kan vi med dit samtykke indsamle oplysninger om din geografiske placering. Denne funktion bruges, når du reserverer en flyvning i appen, så vi kan vise dig den nærmeste afrejselufthavn ved at bruge din enheds placering. Sådanne data indsamles eller gemmes ikke af SAS, og du kan kontrollere dit samtykke i app-indstillingerne på din enhed.