søg

FORSLAG

  • loader Der er ikke mere indhold at vise

Your reason to travel is our reason to fly more sustainably

Pandemien påvirker det globale samfund og selvfølgelig også os hos SAS. I denne tid har vi et begrænset tilbud, men det betyder ikke, at vores ambitioner for bæredygtige rejser har ændret sig. Tværtimod.

Det er svært at forudse, hvordan pandemien kommer til at påvirke os. Derfor har vi valgt for nuværende ikke at ændre indholdet af hver del. Hvis du har spørgsmål til vores arbejde med bæredygtighed, som det ser ud nu under pandemien, er du meget velkommen til at kontakte os på environment@sas.se.

SAS begyndte at oplyse om sit arbejde med bæredygtighed i eksternt reviderede rapporter i 1996. Alle rapporterne er tilgængelige hos SAS Group.

Den seneste rapport finder du her; The SAS Group's sustainability report for 2020 (SAS-koncernens bæredygtighedsrapport for 2020).

 

Vi står over for store fælles udfordringer med hensyn til vores globale indvirkning på klima og miljø. SAS påtager sig naturligvis sin del af ansvaret og arbejder på, at vi fortsat skal kunne rejse, mødes og opleve andre kulturer.

Alle dele af SAS er præget af, at vi arbejder for at gøre rejsen mere bæredygtig. Lige fra jagten på innovative tekniske løsninger, til små vigtige forbedringer på hverdagsniveau. Vi tager sammen mange skridt i den rigtige retning. Derfor har vi i SAS startet en række forskellige projekter og initiativer for at gøre vores rejser mere bæredygtige. Du kan læse mere om noget af det på siden her.

På vej mod en mere bæredygtig rejse

Kun ved at sætte ambitiøse målsætninger kan vi skabe forandring. SAS har derfor opstillet en række krævende mål, som vi arbejder på at nå, både på kort og på langt sigt.

Vi arbejder aktivt på at mindske vægten om bord, forbedre og gennemgå alle forbrugsmaterialer om bord, men de største investeringer sker i nye, moderne og mere energieffektive fly. Desuden har SAS og Airbus i 2019 underskrevet en hensigtserklæring omkring forskning i at udvikle eldrevne fly. Det er første gang, et flyselskab starter et projekt sammen med en flyproducent for at indføre elfly til kommerciel brug i stor skala. Samarbejdet med f.eks. Preem og Air BP kommer til at betyde, at der bliver adgang til mere biobrændstof, som udleder ca. 80 procent mindre CO2 end fossile flybrændstoffer.

Målet på langt sigt er en klimaneutral flyrejse.

På vejen derhen har vi, i SAS, en række delmål.

For at give nogle eksempler:

I 2025 skal den samlede klimapåvirkende CO2-udledning være reduceret med 25 procent i forhold til 2005.

  • I 2030 skal det, der svarer til hele vores indenrigstrafik i Skandinavien (2019: 17 procent), operere på biobrændstof.
  • I 2030 skal støjen være reduceret med 50 procent i forhold til 2010.
  • I 2050 skal vi have reduceret vores klimapåvirkende CO2-udledning med mere end 50 procent i forhold til 2005. Det er et mål, som er mere ambitiøst end det, der er opstillet af IATA, International Air Transport Association.

En passende indpakning af madoplevelsen om bord

I SAS arbejder vi hele tiden på at gøre vores produkter og serviceydelser mere bæredygtige ved at erstatte vores materialer med mere bæredygtige materialer og fjerne dem, når der ikke er behov for dem. New Nordic by SAS-kubens smarte og bæredygtige design sparer op til 51 tons plastik hvert år. Det er et af de mange vigtige skridt på vores vej til at nå vores mål, som er 100 procent bæredygtige materialer i vores tilbud til kunderne i 2030.

SAS-rejsende kan købe biobrændstof

Vi udvikler løbende mere bæredygtige produkter og services. Siden juni 2019 har vi inviteret vores rejsende til at tage del i transformationen mod en mere bæredygtig måde at rejse på. Det gør vi ved at give mulighed for at købe biobrændstof, som reducerer klimapåvirkende CO2-udslippet med op til 80 procent sammenlignet med konventionelt fossilt flybrændstof.

Nye, mere effektive fly

SAS investerer stort i nye fly. Det betyder mere behagelige rejser, men frem for alt betydeligt lavere klimapåvirkende udledninger.

SAS og Airbus udvikler elfly sammen

SAS har i årtier arbejdet på at mindske miljøpåvirkningen. I maj 2019 tog vi et historisk skridt ved at indlede et samarbejde med flyproducenten Airbus med det mål at skabe betingelser for el- og hybridteknik til kommerciel flyvning i stor skala.

Biobrændstof, broen til fossilfri rejser

Biobrændstof til fly er en effektiv metode til at mindske udledningerne, som påvirker klimaet, fra eksisterende fly. I SAS bruger vi nu omkring 100 tons biobrændstof om året. Det er kun en lille del af vores årlige forbrug, men det vil vi gerne øge radikalt. Blandt andet gennem et samarbejde med vores eksisterende og fremtidige brændstofleverandører, eksempelvis Air BP og Preem. To eksempler derpå er AirBP og Preem.

CO2-kompensation for udledninger, vi endnu ikke kan nedbringe med den teknik, der findes i dag

SAS’ målsætning er at reducere CO2-udledningen med 25 procent i 2025. I 2030 er målet, at det, der svarer til al SAS’ indenrigstrafik i Skandinavien, skal operere på biobrændstof. Siden efteråret 2019 har vi fjernet salg af tax-free ombord for at reducere vægten og dermed brændstofforbruget, som i sidste ende reducerer udledningen.

Tørvask – en god nyhed for miljøet

Det er vigtigt, at vi holder vores fly rene, men ikke på bekostning af miljøet. Vi har derfor introduceret en ny og mere bæredygtig måde at vaske vores flyflåde på. Den indebærer, at der kun skal bruges helt ned til 60 liter vand til at vaske et helt fly.

Vægt – hvert kilo betyder noget

Det er egentlig meget enkelt. Jo færre kilo vi skal transportere, jo mindre brændstof skal der til. I SAS arbejder vi hver dag på at finde løsninger for at mindske vægten ombord på vores fly.