Brugsvilkår for website

Disse informationer regulerer brugsvilkårene for alle websites og applikationer, herunder SAS-appen, der drives af SAS (samlet benævnt “websitet”).

Læs venligst disse brugsvilkår omhyggeligt igennem, før du bruger websitet. Ved at bruge websitet angiver du din accept af at være bundet af disse brugsvilkår.

Brugsvilkår for website: Resumé

Indholdet og informationerne på websitet (herunder, men ikke begrænset til, pris og tilgængelighed for rejseydelser) samt infrastruktur og layout (herunder, men ikke begrænset til, underliggende software og data), som bruges til at levere nævnte indhold og informationer, ejes af os eller vores leverandører.

Tilsvarende er du, som en betingelse for at bruge vores website, indforstået med ikke at bruge vores website eller dets indhold eller informationer til nogen som helst form for kommercielle formål (direkte eller indirekte).

Alle varemærkerettigheder, ophavsrettigheder, databaserettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder til indholdet på websitet (samt websitets måde at være organiseret på og dets layout) tilhører sammen med den underliggende softwarekode enten SAS eller dets licensgivere.

Mens du har lov til at tage begrænsede kopier af dine rejsedokumenter (og relaterede dokumenter) i forbindelse med rejser eller tjenester købt via dette website, er du indforstået med ikke at ændre, kopiere, distribuere, overføre, vise, udføre, reproducere, offentliggøre, licensere, skabe afledte værker af, sælge eller videresælge nogen informationer fra vores website.

Derudover er du, uanset om du har et kommercielt formål, indforstået med ikke at:

(i) Tilgå, overvåge eller kopiere noget indhold eller information på vores website ved hjælp af en robot, spider, scraper eller andre automatiserede metoder eller en manuel proces til et hvilket som helst formål uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse;

(ii) Overtræde restriktionerne for udelukkelse af søgerobotter i overskrifter på vores website eller tilsidesætte eller omgå andre forholdsregler til at forhindre eller begrænse adgang til vores website;

(iii) Foretage handlinger, der i vores øjne pålægger, eller måtte pålægge, en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på vores infrastruktur;

(iv) Oprette DeepLink til noget sted på vores website (herunder, men ikke begrænset til, købsstien for enhver rejseydelse), uanset formålet, uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse; eller

(v) Offentliggøre, formidle, sælge, give adgang til eller på anden måde bruge information fra vores website på din eller en tredjeparts website eller platform, herunder oplysninger om vores ruter, billetter og priser på fly eller kuponer, uden vores forudgående skriftlige samtykke.

Brug af automatiserede midler eller software til at kopiere, udtrække eller sælge data fra dette website til kommercielle formål, herunder videresalg af vores flybilletter eller kuponer (helt eller delvist), er forbudt. Vi forbeholder os ret til, uden yderligere varsel, at træffe eventuelle foranstaltninger, som vi anser for nødvendige i tilfælde af uautoriseret brug af vores website af enhver art. Sådanne handlinger kan omfatte annullering af din rejse, nægtet adgang til vores website eller søgsmål.

Vi kan til enhver tid forbedre, ændre eller lukke vores website uden foregående varsel. Vi kan også til enhver tid ændre disse brugsvilkår, og en sådan ændring har omgående virkning, når de ændrede brugsvilkår er offentliggjort på vores website.
Vi kan linke til andre hjemmesider på websitet, men vi er ikke ansvarlige for indhold og informationer, der er tilgængelige på sådanne hjemmesider.

Disse brugsvilkår blev sidst opdateret den 31. oktober 2022 og erstatter alle tidligere versioner deraf.