Databeskyttelsespolitik for indehavere af profilkonti

Denne informationsmeddelelse opsummerer databeskyttelsespolitikken for indehavere af SAS-profilkonti.

Databeskyttelsespolitik for indehavere af profilkonto: Oversigt

Træder i kraft: 25. januar 2022

Vi bestræber os på at sikre din ret til fortrolighed og vil kun behandle dine personoplysninger som beskrevet i denne databeskyttelsespolitik for profilkontoindehavere. Databeskyttelsespolitikken for profilkontoindehavere er en integreret del af vilkårene og betingelserne for profilkontoen.

Nedenfor vil vi forklare, hvordan vi indsamler, bruger, overfører, opbevarer eller på anden måde behandler personoplysninger vedrørende dig som profilkontoindehaver. Vores mål er at være så tydelig, gennemsigtig og ærlig som muligt. Har du stadig har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dataprotectionofficer@sas.se.

Personoplysninger betyder alle oplysninger, der vedrører dig som en fysisk person, og gennem hvilke du direkte eller indirekte kan identificeres, f.eks. dit navn eller foto.

Vi anerkender, at særlige kategorier af oplysninger, såsom oplysninger, der afslører etnisk oprindelse, religiøse overbevisninger eller sundhedsoplysninger, er særligt følsomme. Vi indsamler og bruger kun sådanne følsomme oplysninger i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik for profilkontoindehavere, og hvor det er strengt nødvendigt. For eksempel er det vigtigt for os at vide, om du er langt henne i din graviditet eller har behov for en kørestol til at stige om bord på en flyvning.

Behandling af personoplysninger betyder enhver handling eller sæt af handlinger, der udføres på personoplysninger, uanset om via automatiske midler eller ej. Alle handlinger, der udføres på personoplysninger, fra indsamling og opbevaring til ændring, brug eller videregivelse udgør således “behandling”.

Opfyldelse af vilkårene og betingelserne for profilkontoen

Din beslutning om at oprette en profilkonto gør det nødvendigt for SAS at registrere og behandle dine personoplysninger og dine aktiviteter, mens du er logget ind og bruger vores websted. Vi behandler således dine personoplysninger på det retsgrundlag, at behandlingen er nødvendig for at opfylde vores krav i henhold til vilkårene og betingelserne for profilkontoen.

Legitime interesser

Vi behandler personoplysninger baseret på vores legitime interesser i at forblive konkurrencedygtige inden for vores markedssegment, og derfor bl.a. at kunne analysere personoplysningerne tilhørende vores profilkontoindehavere, der vedrører booking af flyrejser, populære destinationer, valg af hjælpeprodukter, brug af startsiden og applikationen samt for at følge op på resultatet af f.eks. e-mailmeddelelser.

Vi behandler også personoplysninger baseret på vores legitime interesser i at forebygge, undersøge eller indberette tilfælde af svig eller sikkerhedsproblemer og i at samarbejde med retshåndhævende myndigheder.

Vi har afvejet vores legitime interesse i forhold til niveauet af misbrug af personoplysninger, som vores behandling af dine personoplysninger kan medføre. Vi behandler dine personoplysninger på et generelt og aggregeret niveau, på en gennemsigtig måde, med det formål at forbedre vores produkter og tjenester, der tilbydes til dig og med et meget højt sikkerhedsniveau og sikkerhedsforanstaltninger på plads. Vi vurderer således, at omfanget af misbrug af personoplysninger er begrænset, og at vores interesser i at udføre denne behandling af personoplysninger er berettiget og legitim.

Juridiske forpligtelser

Vi behandler dine personoplysninger, når vi har en juridisk forpligtelse til at gøre det, f.eks. når vi er forpligtede til at tilvejebringe oplysninger for offentlige myndigheder, eller vi er underlagt en retskendelse.

SAS registrerer og behandler følgende personoplysninger om dig og dine aktiviteter, samlet benævnt “personoplysningerne”:

 • Personoplysninger, som indsendes, når du opretter, vedligeholder eller opdaterer profilkontoen.

 • Oplysninger, der indsamles vedrørende dine rejser og brug af din profilkonto, såsom rejsens oprindelse og destination, flyselskab, billettype, bagage, forudbestilte måltider, varighed af ophold, eventuelle indgivne klager, tidspunkt for køb og betalte beløb.

 • Oplysninger om kundeservice og uregelmæssigheder i forbindelse med rejser såsom forsinkede eller aflyste flyvninger, mistet bagage og klager, refusioner og betalt kompensation.

 • Behandle, på et aggregeret niveau, alle bookinger og samlede indtægter for at optimere f.eks. flyrejsenetværket og priser.

Hvis du accepterer vores cookies, behandler vi personoplysninger om din onlineadfærd som registreret af cookies og analyseprogrammer på vores SAS-website eller -applikation. For eksempel, hvilke ord du søger efter, længden af besøgene, hvilke destinationer du er interesseret i og hvilke links/overskrifter du vælger at klikke på. Se vores cookiepolitik for flere oplysninger om vores brug af cookies.

De personoplysninger, som vi behandler, indhentes primært direkte fra dig, f.eks. når du indtaster dine kontaktoplysninger for at registrere en profilkonto. Derudover indsamler og udleder vi personoplysninger fra vores flyveplaner, lufthavnsafdelinger og -systemer som nødvendigt for at opfylde vores krav i henhold til vilkårene og betingelserne for profilkonti.

Personoplysningerne registreres og behandles til følgende formål:

 • Administrere profilkontoen og bookinger, osv., der foretages gennem kontoen.

 • Administrere og udføre dine bookinger og rejser.

 • Tilvejebringe relevante oplysninger for dig, såsom bookingoplysninger med flyvetider, forudbestilte måltider, valg af sæde, købt bagage, i forventning om en kommende rejse, som en meddelelse på profilkontoen, eller hvis du har anmodet om at modtage oplysninger via en anden kommunikationskanal, gennem den pågældende kanal.

 • Registrere og analysere oplysninger om kundeservice og uregelmæssigheder i forbindelse med rejser for f.eks. at følge op på og forbedre vores kundeservice på et generelt og aggregeret (dvs. ikke individuelt) niveau.

 • Udføre statistiske analyser om behov, præferencer og købsadfærd på et generelt og aggregeret (dvs. ikke individuelt) niveau.

 • Udføre grundlæggende analyser om brug, hyppighed, foretrukne funktioner og længden af ​​besøg på vores SAS-website og -applikation for at opretholde, optimere og løbende forbedre funktionaliteten og funktionerne på vores digitale platforme og profilkontoen.
  Opdatere dine kontaktoplysninger og annullere/blokere konti tilhørende afdøde kunder.

Vi behandler personoplysningerne om dig, så længe du er tilmeldt en konto. Dine personoplysninger beholdes, indtil profilkontoen opsiges.

Personoplysninger deles mellem tilknyttede selskaber i SAS-koncernen til bl.a. at drive vores internationale flyvninger, til at administrere profilkontoen og til statistiske analyser.

Personoplysninger, der deles inden for SAS-koncernen, vil undertiden blive overført til lande, der ikke tilhører Den Europæiske Union (“EU”) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”), og som ikke sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger. Sådanne overførsler vil blive udført i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Ved overførsel af personoplysninger til et land uden for EU/EØS uden et passende beskyttelsesniveau for personoplysninger, vil vi som regel træffe passende sikkerhedsforanstaltninger ved at indgå standardkontraktbestemmelser, der er vedtaget af Europa-Kommissionen. Standardkontraktbestemmelserne kan findes via følgende link

Hvis Europa-Kommissionen ikke har truffet en beslutning om tilstrækkelighed, og der heller ikke findes etablerede, passende sikkerhedsforanstaltninger i form af standardkontraktbestemmelser som beskrevet ovenfor, overfører vi dine personoplysninger til associerede selskaber i SAS-koncernen og til vores samarbejdspartnere på retsgrundlaget for vilkårene og -betingelserne for profilkontoen, herunder nærværende fortrolighedspolitik for profilkontoindehavere. Nærmere bestemt overfører vi dine personoplysninger på det grundlag, at overførslen er nødvendig for at vi kan opfylde vilkårene og -betingelserne for profilkontoen.

Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, et konsortium etableret i henhold til dansk, norsk og svensk lovgivning og med hjemsted på Frösundaviks allé 1, SE-195 87 Stockholm, Sverige, er den dataansvarlige, der vil bestemme formålene med og midlerne til behandlingen af ​​dine personoplysninger.

SAS er den juridiske enhed, der er ansvarlig for personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder den generelle databeskyttelsesforordning (EU-forordning nr. 2016/679).

SAS har udpeget en databeskyttelsesansvarlig, der understøtter SAS for at sikre, at medlemmernes personoplysninger behandles korrekt. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren med spørgsmål eller anmodninger vedrørende behandlingen af dine personoplysninger på følgende adresse: dataprotectionofficer@sas.se.

Hvis du har spørgsmål om din profilkonto, henvises der til vores kontaktoplysninger på flysas.com.

Vi ønsker at være så gennemsigtige og tydelige som muligt om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og derfor har vi udvist særlig omhu i forbindelse med at illustrere dine rettigheder i henhold til denne fortrolighedspolitik for profilkontoindehavere. På din profilkonto kan du nu ikke blot se og opdatere dine kontaktoplysninger, men også finde oplysninger om dine rettigheder og om vores behandling af personoplysninger, der fremlægges interaktivt. Ved at navigere og administrere profilkontoen kan du også nemt håndhæve dine rettigheder.


Du har f.eks. ret til at få adgang til de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du kan nemt indhente et uddrag af de personoplysninger om dig, som vi behandler, og finde flere oplysninger ved at logge ind på din profilkonto.
På samme måde kan du finde yderligere oplysninger om og også håndhæve følgende rettigheder:

 • Rette, opdatere eller slette oplysninger, der er forkerte eller ufuldstændige på din profilkonto.

 • Gøre indsigelse mod eller begrænse vores behandling af dine personoplysninger.

 • At blive glemt. Retten til at blive glemt betyder, at du kan anmode om, at vi sletter alle de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig.

 • Modtage en kopi af personoplysningerne, der vedrører dig, og oplysninger vedrørende vores behandling af dine personoplysninger i et almindeligt anvendt dataformat, og at sende - eller få sendt, hvor det er teknisk muligt - personoplysningerne til en anden dataansvarlig.

 • Anmode om, at personoplysninger ikke anvendes til direkte markedsføringsformål.

 • Indsende en klage til databeskyttelsesmyndigheden i din retskreds, som i Danmark er datatilsynet.

Du kan også finde flere oplysninger om alle de forskellige sikkerhedsforanstaltninger og tekniske foranstaltninger, som vi har indført for at beskytte dine oplysninger og din ret til privatlivets fred og frihed, og for at sikre, at vi fuldt ud overholder gældende databeskyttelseslovgivning.

Hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål vedrørende dine rettigheder, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dataprotectionofficer@sas.se.
Bemærk venligst, at begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger eller håndhævelse af din ret til at blive glemt betyder, at vi ikke længere vil kunne yde vores tjenester i forbindelse med profilkontoen. Behandlingen af personoplysninger som angivet i denne fortrolighedspolitik for profilkontoindehavere er nødvendig for at vi kan udføre vilkårene og betingelserne for profilkontoen.

I vores EuroBonus-program tilbyder vi en række nemme, fornøjelige og personaliserede tjenester og tilbud, der gør livet nemmere for vores medlemmer. Du er til enhver tid velkommen til at blive medlem af EuroBonus ved at klikke på nedenstående link

I visse situationer skal vi bruge dit samtykke til at behandle dine personoplysninger.

For eksempel kan nogle af de funktioner og tjenester, der er knyttet til EuroBonus-medlemskabet, også tilbydes til vores profilkontoindehavere baseret på dit samtykke. Da disse tjenester involverer behandling af personoplysninger ud over det, der er angivet i denne fortrolighedspolitik for profilkontoindehavere, udfører vi kun sådanne yderligere funktioner og tilsvarende behandling af personoplysninger med forbehold af dit informerede og specifikke samtykke.

Derfor kan vi bede dig om dit samtykke, f.eks. til at behandle personoplysninger for bedre at forstå dine behov og præferencer, dvs. til profileringsformål, til at bruge oplysninger opbevaret i cookies, eller til at forudfylde bookingformularer med dine kontaktoplysninger, ledsagende personer, pas- og betalingsoplysninger, osv. for at formidle hurtigere og enklere brug af vores tjenester.

Vi kan også bede om dit samtykke til at bruge post, mobiltelefon, SMS, MMS, e-mail, sociale medier og andre digitale kanaler til at sende salgsfremmende meddelelser til dig om vores eller vores samarbejdspartners produkter og tjenester.

Forudsat, at du giver dit samtykke til brugen af cookies på vores website eller applikation, kan vi også bede om dit samtykke til at behandle dine personoplysninger for at analysere din onlineadfærd med henblik på at identificere f.eks. destinationer, som du muligvis er interesseret i. Læs mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Behandling af personoplysninger i Kina

Dette afsnit gælder for kunder, der befinder sig i Folkerepublikken' Kina (herefter Kina), og beskriver, hvordan vi indsamler, bruger, opbevarer, deler og videregiver dine personoplysninger i Kina, og supplerer andre generelt gældende afsnit i denne databeskyttelsespolitik. Hvis der forekommer uoverensstemmelser eller afvigelser, har bestemmelserne i dette afsnit for Kina forrang for bestemmelser, der er angivet i andre generelt gældende afsnit i denne databeskyttelsespolitik.

Det gælder for personoplysninger, som vi indsamler fra eller om dig, når du bruger SAS-tjenester, besøger SAS-websites, SAS WeChat officiel konto eller bruger andre internetsider, der drives af SAS, og som kan være linket til denne fortrolighedspolitik, eller kontakter vores kundeserviceteam via opkald, e-mails osv. Ved at fortsætte med at bruge vores tjenester accepterer du indsamlingen og brugen af dine personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i denne databeskyttelsespolitik.

Opdateringer

SAS forbeholder sig retten til at ændre afsnittet for Kina i denne fortrolighedspolitik og vil offentliggøre en opdateret version af denne politik i overensstemmelse med love og bestemmelser vedrørende databeskyttelse i Kina. I det omfang SAS væsentligt ændrer afsnittet for Kina i denne fortrolighedspolitik, vil SAS informere dig om sådanne ændringer, og i det omfang dette påvirker de formål og den behandling, hvortil vi har indhentet dit samtykke, vil vi bede om dit samtykke igen.

For udøvelsen af databeskyttelsesrettigheder og/eller hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende dette afsnit for Kina i databeskyttelsespolitikken, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dataprotectionofficer@sas.se.

Hvordan indsamler & modtager sas dine oplysninger?

Denne del supplerer “Hvornår og hvordan behandler vi dine personoplysninger” i denne databeskyttelsespolitik og afsnit 3 i dette afsnit for Kina. SAS kan indsamle og modtage personoplysninger fra app-brugere i Kina gennem softwareudviklingsværktøjerne (SDK'er), der er installeret på SAS-appen. Afhængigt af SDK kan typen af personoplysninger, der indsamles og modtages via SDK'er, omfatte, uden begrænsning, app-brugerens navn, e-mailadresse, telefonnummer, postadresse, EuroBonus-nummer, kreditkortoplysninger (i det omfang en kreditkorttransaktion foretages via appen), passagerflyoplysninger, metrik for brug af app og enhedsoplysninger såsom IP-adresse. SAS kan bruge sådanne informationer til at bekræfte og godkende betalingskorttransaktioner, til at modtage feedback om appen og tjenester og til at spore og analysere brugen af appen.

Nedenfor finder du en liste over de SDK'er, der i øjeblikket er installeret på SAS-appen, der opererer i Kina. SAS kan opdatere denne liste over SDK'er fra tid til anden, hvis der sker ændringer.

Liste over SDK'er, der er implementeret på den SAS App, der opererer i Kina pr. 1. november 2021:

SDK’er (PDF, 103KB)

Sådan bruger sas dine oplysninger

Denne del beskriver, hvilke personoplysninger vi indsamler om eller fra dig, de formål, hvortil vi bruger dem, og hvorfor vi bruger dem til vores grundlæggende og udvidede forretningsfunktioner. Dine personoplysninger vil blive indsamlet og behandlet i overensstemmelse med databeskyttelsesloven (“PIPL”), der trådte i kraft den 1. november 2021, og eventuelle andre love og forordninger i Kina, der gælder for dette område. Enhver behandling af personoplysninger, som vi udfører, er i overensstemmelse med bestemmelserne i databeskyttelseslovene i Kina, og disse oplysninger må kun bruges til de begrænsede formål, der omtales i denne del.

Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger via SAS’ websites og i forbindelse med brugen af SAS-tjenester.

For at kunne tilvejebringe billetudstedelsestjenester og andre SAS-tjenester og -produkter, skal vi indsamle og bruge visse personoplysninger. Nedenfor er en liste over de personoplysninger, som vi kan anmode dig om at give os, eller som vi kan indsamle og bruge om dig. Nogle tjenestefunktioner kræver visse personoplysninger, før de kan leveres. Når du udøver din ret til at gøre indsigelse, vil vi ikke være i stand til at fortsætte med at levere den tjeneste, der svarer til de personoplysninger, der er involveret i indsigelsen, og vi vil ikke længere behandle dine tilsvarende personoplysninger.

Vi kan anmode dig om at tilvejebringe følgende personoplysninger for os:

Identifikations- og kontaktoplysninger

Dit køn, fødselsdato, id-nummer, pasnummer, nationalitet, navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og personoplysninger om eventuelle andre personer, som du rejser med (herunder deres kontaktoplysninger). Sådanne oplysninger vil blive brugt til at videregive beskeder til dig eller din kontaktperson om fly og ordrer (herunder flyafgange, sikkerhedskontrol, ombordstigning, tilbagebetaling, flyforsinkelse, forsikringsydelser og underretning om uheld), organisere din rejseplan, e-maile rejseplan eller andre produkter til dig, bekræfte din identitet, modtage dine kommentarer vedrørende servicekvalitet, modtage dine klager og forslag, levere SAS-tjenester og -produkter til dig, og sende til dig, hvis du accepterer at modtage, reklame- og markedsføringsmeddelelser. Bemærk venligst, at når du booker de relevante tjenester for andre, skal du tilvejebringe de pågældende passagerers personoplysninger, og før du tilvejebringer deres oplysninger for os, bedes du sørge for, at de pågældende passagerer forstår og accepterer denne databeskyttelsespolitik.

EuroBonus-oplysninger

Dit EuroBonus-medlemskontonummer og oplysninger om flyvning, oplysninger om modtager af indløsning af Miles og oplysninger om mindreåriges værge. Sådanne oplysninger vil blive brugt til at opretholde dig som vores EuroBonus-medlem, bekræfte medlemsidentitet og behandle din akkumulering, belønning og indløsning af point og andre tjenester.

Oplysninger om indehaver af profilkonto

Din webstedsprofils kontonummer, navn, alder, adresse og kontaktoplysninger. Sådanne oplysninger vil blive brugt til at opretholde dig som vores profilkontoindehaver og administrere din konto og rejser.

Data og billeder af identitetsdokumenter, der kræves ved forretningsbehandling

ID-kort, pas, visumside, papirer, der kræves af myndighederne til at foretage en flyvning, gyldighedsperiode, udstedelsesmyndigheder, alder eller fødselsdato, køn og deres tilsvarende billeder. Sådanne oplysninger og billeder vil blive brugt, i overensstemmelse med love og bestemmelser til at bekræfte din identitet, når du booker en billet, checker ind, foretager en flyrejse, behandler ind- og udrejseformaliteter, køber luftforsikring, benytter SAS-tjenester og andre tjenester.

Betalingsoplysninger

Dit kreditkortnummer, faktureringsadresse, kreditkortgyldighed, ordre- og driftsoptegnelser, log- og risikostyringsoplysninger. Sådanne oplysninger vil blive brugt, når du køber en billet, til at vedligeholde dine betalingsoplysninger, bekræfte din identitet og levere SAS-tjenester til dig.

Information til forbedring af rejse og andre tjenester

Nødkontaktperson, særlige servicekrav og personlige præferencer (måltider under flyvningen, placering af sæder i kabinen, tjenester under flyvningen). Sådanne oplysninger vil blive brugt til at forbedre og promovere vores tjeneste, så vi kan levere tjenester til dig, der bedre opfylder dine behov, og, med forbehold for din aftale, sende vores salgsfremmende og markedsføringsmæssige meddelelser til dig.

Oplysninger, der kræves af offentlige sundhedsmyndigheder eller andre offentlige myndigheder eller indsamles for at påvise din egnethed til at foretage flyvningen

Kontaktoplysninger, oplysninger om tilstedeværelse eller fravær af mulige COVID-19- eller andre globale pandemisymptomer, oplysninger om potentiel eksponering for COVID-19 eller anden global pandemi, oplysninger, der indsamles af vores ground- eller reservationspersonale i henhold til direktiver fra offentlige sundhedsorganisationer eller andre offentlige myndigheder. Sådanne oplysninger vil blive brugt til at overholde juridiske og lovmæssige krav, bestemme din egnethed til at rejse i overensstemmelse med gældende statslige forordninger og retningslinjer.

Eventuelle andre personoplysninger

Som vi indsamler med henblik på: at oprette og operere forbindelser mellem flere fly og fremskynde bagageclearing på tværs af internationale grænser, overholdelse af visse lovmæssige krav vedrørende nødsituationer og på anden måde i forbindelse med passagerfly, overholdelse af visse forskriftsmæssige krav til bekræftelse og godkendelse af din identitet og at have en legitim forretningsinteresse i at overholde gældende juridiske og forskriftsmæssige krav, at bruge disse oplysninger til at opfylde vores kontrakt med dig, overholdelse af visse krav af almen interesse, såsom at beskytte mod risici for passager- og folkesundheden samt sikkerhed for passagerer og fly.

Bemærk venligst, at vi vil indsamle, opbevare, bruge og overføre dine følsomme personoplysninger til de formål, hvortil de blev tilvejebragt, og i øvrigt i overensstemmelse med vilkårene i denne databeskyttelsespolitik, hvis du giver dit udtrykkelige samtykke på tidspunktet for indsamling.

På hvilket retsgrundlag behandler sas dine personoplysninger

Vores retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger beskrevet ovenfor afhænger af de pågældende personoplysninger og de specifikke omstændigheder, hvor vi behandler dem. Og vi indsamler generelt kun personoplysninger fra dig, hvis:

 • vi har indhentet dit samtykke til at gøre det,

 • sådanne oplysninger er nødvendige for at vi kan opfylde en kontrakt med dig,

 • behandlingen er i vores juridiske interesser og ikke tilsidesat af dine rettigheder

 • vi har juridiske forpligtelser til at behandle dine personoplysninger fra dig eller på anden måde kan have brug for personoplysningerne for at beskytte din eller andre personers vitale interesse,

 • det er nødvendigt for at reagere på en nødsituation i den offentlige sundhed eller for at beskytte en fysisk persons liv, sundhed og ejendomssikkerhed,

 • handlinger, såsom nyhedsrapportering og overvågning af offentlige meninger, udføres af hensyn til offentlighedens interesse, og behandlingen af personoplysninger er inden for et rimeligt omfang,

 • det er nødvendigt at behandle de personoplysninger, der videregives af den pågældende person eller andre personoplysninger, der er blevet videregivet inden for et rimeligt omfang i overensstemmelse med bestemmelserne i PIPL og relaterede love og forordninger,

 • andre omstændigheder, der er foreskrevet af love og administrative bestemmelser.


Med hvem deler SAS dine oplysninger?

Vi kan dele dine personoplysninger, som vi indsamler eller modtager, med:

 • Andre flyselskaber og andre virksomheder, der er involveret i leveringen af den tjeneste, som du benytter dig af

 • Virksomheder, der er en del af bookingen og gennemførelsen af din flyvning, f.eks. rejsebureauer, speditører og agenter

 • IT-udbydere og -udviklere, der sikrer driften og sikkerheden af vores IT-systemer på vegne af SAS

 • Betalingskortselskaber, som SAS samarbejder med for at tilbyde forskellige betalingsløsninger, såsom MasterCard

 • Sikkerhedsvirksomheder og virksomheder, der arbejder med at forebygge og bekæmpe svig

 • Virksomheder inden for SAS-koncernen, herunder, men ikke begrænset til, SAS EuroBonus AB, SAS Link AB, Scandinavian Airlines Ireland Ltd, SAS Ground Handling A/S, SAS Ground Handling AS, SAS Ground Handling AB, SAS Cargo Group A/S, SAS Cargo Norway AS og SAS Cargo Sweden AB.

 • Offentlige organer og myndigheder, retshåndhævende myndigheder, domstole eller

 • Tredjeparter: (a) hvis vi mener, at videregivelse er påkrævet ved gældende lov, forordning eller retsproces (såsom i henhold til retskendelse), eller (b) for at beskytte og forsvare vores rettigheder, eller tredjeparters rettigheder eller sikkerhed, herunder for at fastslå, fremsætte eller forsvare mod retskrav.

Udøvelse af dine rettigheder

SAS respekterer fuldt ud din ret til at kende, tilgå, rette, begrænse behandlingen af, slette dine personoplysninger osv.

Ret til adgang

Du har ret til at indhente bekræftelse fra os om, hvorvidt personoplysninger om dig behandles, og, hvis det er tilfældet, til at anmode om adgang til personoplysningerne. Oplysninger, der kan fås adgang til, omfatter formålene med behandlingen, kategorierne af berørte personoplysninger og modtagerne eller kategorierne af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til.

Du har ret til at få en kopi af de personoplysninger, der behandles. For yderligere kopier, som du anmoder om, kan vi opkræve et rimeligt gebyr baseret på vores omkostninger.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger om dig berigtiget af os. Afhængigt af formålene med behandlingen har du ret til at få ufuldstændige personoplysninger gjort fuldstændige, herunder ved at tilvejebringe en supplerende erklæring.

Ret til sletning

Du har ret til at anmode os om at slette dine personoplysninger.

Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til visse formål. Hvis du udøver denne ret til at gøre indsigelse, vil dine personoplysninger ikke længere blive behandlet til sådanne formål af os. Udøvelse af denne ret vil ikke medføre nogen omkostninger.

En sådan ret til at gøre indsigelse eksisterer dog muligvis ikke under visse omstændigheder, f.eks. hvis behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at træffe foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt eller for at opfylde en kontrakt, der allerede er indgået.

Ret til at annullere konto

Du har til enhver tid ret til at annullere en tidligere registreret konto. Når annulleringen af din konto er gennemført, vil alle oplysninger deri blive slettet eller anonymiseret, og vi vil ikke længere indsamle, bruge eller videregive personoplysninger vedrørende kontoen til tredjeparter. Ikke desto mindre skal de oplysninger, der tilvejebringes af dig eller genereres under din brug af vores tjenester, opbevares af os i den periode, der kræves af love og forordninger, og myndigheder har ret til at få adgang til sådanne oplysninger i henhold til lovgivningen i den pågældende juridiske opbevaringsperiode.

For at udøve disse rettigheder kan du sende en e-mail til securedata@sas.se med anmodninger. For at vi kan bekræfte din identitet, skal din skriftlige anmodning indeholde dit navn og din adresse og andre sådanne oplysninger, der vil hjælpe os med at identificere dig, såsom:

 • Eventuelle e-mailadresser, som du har brugt i korrespondance med SAS

 • EuroBonus-nummer eller TravelPass-nummer

 • Eventuelt telefonnummer, som du har brugt i korrespondance med SAS (f.eks. kundeservicesager)

 • Bookingnummer og/eller flynummer og dato.

SAS skal altid sikre, at det er den rigtige person, der modtager oplysningerne om, hvordan vi behandler deres personoplysninger. SAS videregiver kun personoplysninger, hvis vi kan bekræfte din identitet i overensstemmelse med ovenstående. Efter vi modtager en anmodning om at udøve en af disse rettigheder, vil vi tilvejebringe oplysninger om den handling, vi foretager efter anmodningen uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder inden for 30 dage efter modtagelse af anmodningen. Denne tid kan forlænges med yderligere 30 dage under visse omstændigheder, for eksempel hvis anmodninger er komplekse eller talrige.

Sikkerhed

Informationssikkerhed er vigtigt for SAS. Vi har indført passende foranstaltninger såsom separat opbevaring, kryptering, adgangskontrol, afidentificering osv. i overensstemmelse med kravene til dataklassificering og -kategorisering for at beskytte din informationssikkerhed mod uautoriseret adgang, videregivelse, tab, misbrug, ændring og uretmæssig brug af dine oplysninger og undgå negativ indvirkning på dine personlige rettigheder og interesser.

Mindreårige

SAS lægger stor vægt på beskyttelse af mindreåriges' personoplysninger. Hvis du er mindreårig under 14 år, skal du indhente skriftlig tilladelse fra dine forældre eller værger, før du bruger vores produkter og/eller tjenester. Med hensyn til indsamling af personoplysninger om mindreårige med samtykke fra deres forældre eller værger, vil vi kun bruge eller videregive disse oplysninger med tilladelse fra loven, udtrykkeligt samtykke fra deres forældre eller værger eller den nødvendige beskyttelse af mindreårige. Hvis en mindreårig har givet os personoplysninger uden forældres eller værges samtykke, kan forælderen eller værgen kontakte os ved at sende os en e-mail på securedata@sas.se. Vi fjerner oplysningerne og afmelder barnet fra alle vores elektroniske markedsføringslister.