Vilkår og betingelser for profilkonto

Vilkår og betingelser for profilkonto

Ikrafttrædelse: 13. marts 2018

1.1 Denne profilkonto ejes og drives af Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, et konsortium etableret i henhold til dansk, norsk og svensk lovgivning, og med hjemsted på Frösundaviks allé 1, SE-195 87 Stockholm, Sverige (herefter "SAS", "os" eller "vi").

1.2 Læs venligst og gør dig bekendt med disse vilkår og betingelser for profilkontoen ("vilkår og betingelser for profilkonto"), før du opretter en personlig profilkonto på vores website ("profilkonto"). Oprettelse af en profilkonto er åben for alle fysiske personer, der er 16 år eller ældre.

1.3 Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser for profilkontoen, har du ikke tilladelse til, og du accepterer, at du ikke vil, oprette en konto.

1.4 Disse vilkår og betingelser for profilkontoen henviser kun til din brug af denne profilkonto. Adskilte betingelser gælder for flytransport, medlemskab af EuroBonus-programmet eller eventuelle kampagner, som SAS måtte have fra tid til anden. Hvis du køber en flybillet til en flyvning, der drives af SAS, gælder vores generelle vilkår og betingelser og befordringsbetingelser for henholdsvis købet og flyvningen.

1.5 SAS skal underrettes skriftligt om ændringer eller tilføjelser til dine personoplysninger, som du ikke selv kan ændre/tilføje på din profilkonto online. Ved ændring af navn eller registrering af fødselsdato skal der vedlægges dokumentation, der bekræfter oplysningerne, f.eks. kopi af et gyldigt pas. Så snart de nye oplysninger er blevet bekræftet, vil den indsendte dokumentation blive destrueret. Vær opmærksom på, at når du booker en flybillet, mens du er logget ind, vil dine legitimationsoplysninger på daværende tidspunkt blive anvendt på billetten. Eventuelle ændringer i den personlige profil på din konto vil ikke blive afspejlet i flybilletter, der reserveres, før de pågældende profilændringer blev foretaget.

1.6 Eventuel information, som du giver os, når du registrerer dig og er logget ind på din profilkonto og bruger vores website, vil blive brugt i overensstemmelse med vores databeskyttelsespolitik for profilkontoindehavere, som beskrevet under afsnit 2 nedenfor. Information om cookies og brugen af ​​cookies på dette website findes i vores cookie-politik.

1.7 Dine personlige loginoplysninger og bookingoplysninger (f.eks. bookingreference) er dit personlige ansvar. Hvis du har grund til at tro, at din konto ikke længere er sikker, skal du straks ændre dine loginoplysninger.

1.8 Ved at oprette en profilkonto og dermed acceptere disse vilkår og betingelser for profilkontoen, accepterer du at modtage direkte markedsføring fra os, såsom salgsfremmende meddelelser vedrørende vores produkter og tjenester. Se venligst databeskyttelsespolitikken for profilkontoindehavere for yderligere information, f.eks. om hvordan man afviser at modtage en sådan direkte markedsføring.

1.9 Hvis du har spørgsmål om din profilkonto, henvises der til vores kontaktoplysninger på flysas.com.

2.1 For at opfylde disse vilkår og betingelser for profilkontoen, kræver ejerskab af en profilkonto, at vi behandler dine personoplysninger. Med andre ord, for dig som profilkontoindehaver er det nødvendigt for os at behandle information, der vedrører dig som person.

2.2 De pågældende personoplysninger er oplysninger, som du selv har givet os, f.eks. dit navn, din alder og adresse. Vi behandler disse oplysninger til forskellige formål i forbindelse med udførelsen af nærværende vilkår og betingelser for profilkontoen, såsom administration af din konto og dine rejser.

2.3 Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, et konsortium etableret i henhold til dansk, norsk og svensk lovgivning og med hjemsted på Frösundaviks allé 1, SE-195 87 Stockholm, Sverige, er den dataansvarlige og juridiske person, der vil bestemme formålene med og midlerne til behandlingen af ​​dine personoplysninger.

2.4 Yderligere information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, er angivet i vores databeskyttelsespolitik for profilkontoindehavere. Databeskyttelsespolitikken for profilkontoindehavere er en integreret del af disse vilkår og betingelser for profilkontoen. Vi forbeholder os ret til at ændre databeskyttelsespolitikken for profilkontoindehavere fra tid til anden på samme måde som beskrevet i afsnit 3.7 nedenfor.

2.5 Hvis du ønsker at blive medlem af EuroBonus for at opleve et stort udvalg af sjove, nemme og personaliserede tjenester og tilbud, kan du naturligvis i stedet reservere flybilletter osv. som EuroBonus-medlem. Se venligst vores EuroBonus-vilkår og -betingelser og vores Databeskyttelsespolitik for EuroBonus-medlemmer.

3.1 Undtagen som fastsat i eventuel gældende, obligatorisk lovgivning, er SAS ikke ansvarlige og skal ikke hæfte for eventuelle omkostninger eller anden erstatning, som afholdes af dig, undtagen som udtrykkeligt angivet i disse vilkår og betingelser for profilkontoen. SAS er desuden ikke erstatningspligtig for eventuelle omkostninger eller skader, der pådrages af andre end dig.

3.2 Vi er kun ansvarlige for den del, der involverer selve SAS-flyvningen i overensstemmelse med SAS' befordringsbetingelser og gældende servicevilkår. Alle arrangementer, fordele og tjenester ud over SAS-flyvningen er ikke SAS' ansvar.

3.3 Værger for kontobrugere under 18 år er ansvarlige for at sikre, at de mindreårige overholder disse vilkår og betingelser for profilkontoen. Værger er også ansvarlige for mindreåriges brug af rejser, tilbud og fordele.

3.4 Du kan til enhver tid opsige din profilkonto. Se venligst vores kontaktoplysninger på flysas.com for at gøre dette. Efter opsigelsen af kontoen vil SAS slette og stoppe behandling af dine personoplysninger, undtagen for sådanne oplysninger, som SAS har en legitim interesse i eller juridisk eller kontraktmæssig forpligtelse til at beholde og behandle. Du kan ikke bruge din konto, efter at den er blevet opsagt.

3.5 Vi forbeholder os ret til at opsige din konto i tilfælde, som vi anser for at udgøre misbrug. Du kan ikke bruge din konto, efter at den er blevet opsagt.

3.6 Misbrug kan bestå af upassende eller respektløs adfærd over for os eller vores samarbejdspartnere, vores medarbejdere eller passagerer, overtrædelse af disse vilkår og betingelser for profilkontoen, ulovlig adfærd, svig eller handlinger, der generelt betragtes som umoralske eller uetiske.

3.7 Vi forbeholder os ret til at ændre disse vilkår og betingelser for profilkontoen. Vi vil i så fald kommunikere de kommende ændringer i god tid og tydeligt, således at du kan vælge at opsige din profilkonto, hvis du ikke accepterer ændringerne. Ændringerne kan f.eks. vedrøre reglerne om oprettelse af en konto eller databeskyttelsespolitikken for profilkontoindehavere, og hvordan vi behandler personoplysninger. Ændringer vil blive kommunikeret via mindst én kanal, hovedsagelig via profilkontoen. Nye regler gælder uden undtagelse fra den angivne dato. De gældende vilkår og betingelser for profilkontoen samt databeskyttelsespolitikken for profilkontoindehavere vil til enhver tid være tilgængelig på flysas.com, og vi vil selvfølgelig også tilvejebringe information om ændringer efter din anmodning herom.

3.8 Du må ikke helt eller delvist overdrage eller på anden måde afhænde dine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser for profilkontoen uden vores forudgående skriftlige samtykke. Tilsvarende må vi ikke overdrage eller på anden måde afhænde vores rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser for profilkontoen uden dit samtykke. Uanset ovenstående kan vi overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser for profilkontoen uden din godkendelse til i) et SAS-associeret selskab eller ii) en enhed, som erhverver alle eller størstedelen af aktiverne forbundet med profilkontoen.

4.1 I det omfang, det er tilladt ved lokal lovgivning eller forskrift, skal disse vilkår og betingelser for profilkontoen reguleres og fortolkes i overensstemmelse med svensk lovgivning. Du og SAS underkaster jer, i det omfang, det er tilladt ved lokal lovgivning eller forskrift, Stockholms distriktsdomstols ikke-eksklusive kompetence til at løse en eventuel tvist, der måtte opstå i henhold til disse vilkår og betingelser for profilkontoen.

4.2 Enhver bestemmelse i disse vilkår og betingelser for profilkontoen, der findes ugyldig eller uden retskraft af en kompetent myndighed eller domstol, skal, for så vidt angår en sådan ugyldighed eller manglende retskraft, anses for adskillelig og skal ikke påvirke de øvrige bestemmelser, der forbliver upåvirkede.