Lifetime Gold

Denne informationsmeddelelse opsummerer vilkårene og betingelserne for produktet Forær et medlemskab.

Lifetime Gold: Resumé

Ikrafttrædelse: 31. oktober 2020

Denne informationsmeddelelse opsummerer vilkårene og betingelserne for Lifetime Gold-produktet.

1.1 Disse vilkår og betingelser gælder for Lifetime Gold. Lifetime Gold giver et medlem et EuroBonus Guld-medlemskab i resten af sit liv (herefter benævnt “Lifetime Gold” eller “Lifetime Gold-produkt”).

1.2 Lifetime Gold-produktet er også underlagt EuroBonus-vilkår og -betingelser (se vilkår og betingelser for EuroBonus). I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem disse vilkår og betingelser og EuroBonus-vilkårene og -betingelserne, vil bestemmelserne i EuroBonus-vilkårene og -betingelserne have forrang.

2.1 Lifetime Gold-produktet drives af SAS EuroBonus AB med svensk momsnummer 559224-9782 og hovedkvarter på Frösundaviks allé 1, SE-195 87 Stockholm (herefter “EB”, “os” eller “vi”). EB er et datterselskab under fuldt ejerskab af SAS AB med svensk momsnummer 556606-8499 og er tilknyttet Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, et konsortium etableret i henhold til dansk, norsk og svensk lovgivning (herefter ”SAS”).
2.2 EuroBonus-programmet har følgende kategorier af point:
1) “Basispoint”, som kan bruges til bonusrejser og andre produkter og som tæller ved opgradering til et højere medlemskabsniveau eller fornyelse af medlemskabsniveau.

2) “Statuspoint”, som tæller ved opgradering til et højere medlemskabsniveau eller fornyelse af medlemskabsniveau, men som ikke kan bruges til bonusrejser og andre produkter.

3) “Ekstrapoint”, som kan bruges til bonusrejser og andre produkter, men som ikke tæller mod opgradering til et højere medlemskabsniveau.

4) “Kvalificerende flyvninger”, som er flyvninger, der opereres af SAS eller udvalgte flyvninger, der opereres af andre flyselskaber, som angivet på SAS’ website, og som tæller mod opgradering til et højere medlemskabsniveau eller fornyelse af medlemskabsniveau.

2.3 Lifetime Gold gives til medlemmer, der har kvalificeret sig til EuroBonus Guld-status i ti (10) sammenhængende år eller mere gennem enten (i) optjening af Basispoint, (ii) optjening af Statuspoint eller (iii) Kvalificerende flyvninger, ingen anden Gold-status accepteres.
2.4 EB vil overveje Lifetime Gold, som beskrevet i punkt 2.3, for alle medlemmer fra kvalifikationsperioder startende i 2002.

2.5 Lifetime Gold gives ikke til medlemmer, der har haft EuroBonus Guld-status i ti sammenhængende år eller mere, hvis de ikke har kvalificeret sig til EuroBonus Guld-status hvert år i medlemmets kvalifikationsperiode.

2.6 Alle EuroBonus Guld-medlemsfordele gælder som sædvanligt. Intet særligt EuroBonus-kort udstedes. Medlemmet modtager et nyt EuroBonus Guld-medlemskab hvert år i overensstemmelse med programmets standard fornyelsesproces.

2.7 Et medlem, som er EuroBonus Diamant eller højere, beholder niveaustatus, indtil de ikke længere kvalificerer sig til Diamant eller højere. På nuværende tidspunkt udstedes medlemskab af EuroBonus Guld til medlemmet.

2.8 EB kan til enhver tid beslutte at undtage medlemmet efter eget skøn.

2.9 EB kan til enhver tid beslutte at ophøre med at tilbyde Lifetime Gold-produktet og trække Guld-medlemskab tilbage på grund af Lifetime Gold-status.

2.10 Oplysningerne, som EB besidder, er den eneste information, der vil blive taget i betragtning med hensyn til gyldighed af Lifetime Gold-kvalifikation. For at undgå tvivl accepterer EB ikke nogen andre datakilder eller anden information med hensyn til gyldighed af kvalifikation.

3.1 Medlemskab af EuroBonus-programmet, herunder Lifetime Gold-produktet, kræver at vi behandler dine personoplysninger. For at opfylde vores forpligtelse i henhold til disse vilkår og betingelser, er det således nødvendigt for os at behandle information, der vedrører dig som person.

3.2 Personoplysninger betyder al information, der vedrører dig som en fysisk person, og gennem hvilke du direkte eller indirekte kan identificeres, såsom dit navn, foto eller personnummer.

3.3 De pågældende personoplysninger er hovedsageligt information, som du har givet os, samt oplysninger fra vores samarbejdspartnere og andre tredjeparter. Vi behandler disse oplysninger til formål forbundet med ​​disse vilkår og betingelser, f.eks. administration af din/dine EuroBonus-konto og -rejser, til at gøre dine rejser med os nemmere, samt at forbedre og tilpasse vores produkter, tjenester, kommunikation og tilbud ved at lære dig og dine præferencer at kende.

3.4 EB og SAS vil i fællesskab bestemme formål og midler til behandling af dine personoplysninger som såkaldt fælles dataansvarlige som udstukket i art. 26 i GDPR-lovgivningen (EU-reg.nr. 2016/679).
Til dette formål har EB og SAS indgået en aftale mellem fælles dataansvarlige, og hovedtrækkene er som følger: Aftale mellem fælles dataansvarlige.

3.5 Yderligere information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, er angivet i vores Databeskyttelsespolitik for EuroBonus-medlemmer. Vi opfordrer dig til at læse den politik, der gælder for dig, omhyggeligt igennem og kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dataprotectionofficer@sas.se, hvis du har spørgsmål. Vi forbeholder os ret til at ændre Databeskyttelsespolitikken for EuroBonus-medlemmer til enhver tid.

3.6 Vi bruger cookies til at forbedre din browsingoplevelse på vores website. Se SAS’ cookiepolitik for mere information om, hvilke cookies vi bruger og hvordan.

4.1 Vi forbeholder os ret til at opsige medlemskabet i tilfælde, som vi anser for at udgøre misbrug. Det betyder, at tidligere optjente men ubrugte point og udstedte EuroBonus-billetter/-kuponer er ugyldige. Vi forbeholder os også ret til at nedgradere dit medlemskabsniveau i tilfælde, som vi anser for at udgøre misbrug. Misbrug kan bestå af upassende eller respektløs adfærd over for os eller vores samarbejdspartnere, vores medarbejdere eller passagerer, overtrædelse af EuroBonus-vilkår og -betingelser eller disse vilkår og betingelser, ulovlig adfærd, svig eller handlinger, der generelt betragtes som umoralske eller uetiske.

4.2 Du er kun berettiget til point for hvilke du har udført en gyldig aktivitet og kun for dine egne flyvninger. EB kan til enhver tid rette eller inddrage point for enhver aktivitet eller EuroBonus-point, der fejlagtigt er registreret på din EuroBonus-konto på grund af en teknisk fejl eller anden fejlfunktion. For at undgå tvivl kan en sådan rettelse også påvirke medlemskabsniveauet og relaterede fordele.

4.3 Point og fordele (herunder gavekort) er personlige og kan under ingen omstændigheder sælges, overføres, kombineres, arves, refunderes for kontanter eller bruges til andre formål end inden for EuroBonus-programmet, medmindre andet er angivet af EB. I tilfælde af misbrug kan vi konfiskere point, fordele og dokumenter. Medlemmer kan nægtes adgang til et fly, et hotel eller på anden måde nægtes indgåelse eller mulighed for at drage fordel af en aftale om andre produkter eller tjenester. Hvis en rejse er påbegyndt eller leveringen af tjenesten eller produktet allerede har fundet sted, kan passageren blive opkrævet fuld pris for resten af ​​rejsen/for det gældende køb.

5.1 I det omfang, det er tilladt ved lokal lovgivning eller forordning, skal disse vilkår og betingelser reguleres og fortolkes i overensstemmelse med svensk lovgivning. Begge parter underkaster sig, i det omfang tilladt ved lokal lovgivning eller forordning, Stockholms distriktsdomstols ikke-eksklusive kompetence til at løse enhver tvist, der måtte opstå i henhold til disse vilkår og betingelser.
5.2 Enhver bestemmelse i disse vilkår og betingelser, der findes ugyldig eller uden retskraft af en kompetent myndighed eller domstol, skal, for så vidt angår en sådan ugyldighed eller manglende retskraft, anses for adskillelig, og skal ikke påvirke de øvrige bestemmelser, der forbliver upåvirkede.
5.3 Disse vilkår og betingelser blev sidst opdateret den 31. oktober 2020 og erstatter alle tidligere versioner deraf.