SAS Voucher

Denne informationsmeddelelse opsummerer bestemmelserne vedrørende retningslinjer for SAS’ kompensations-kupon.

Læs videre for at få mere information om bestemmelserne.

SAS Voucher: Resumé

 • Når du har valgt at modtage en værdikupon til monetær kompensation, modtager du en bekræftelse pr. e-mail med et link til at downloade din(e) kupon(er). For at se og downloade værdikuponen/-kuponerne skal du indtaste en kode. Koden er dit sagsnummer, som du kan finde i din e-mailkorrespondance med SAS.

 • Når du har modtaget en e-mail med tilbud om frivillig ombooking og accepteret en værdikupon til monetær kompensation, modtager du en bekræftelse pr. e-mail med et link til at downloade din kupon. For at se og downloade værdikuponen skal du indtaste en kode. Koden er bookingreferencen på din oprindelige booking: en kode på seks tegn, der kan være både tal og/eller bogstaver.

 • Hvis du har valgt en værdikupon, skal du angive en korrekt e-mailadresse for levering. Hvis den adresse, du har angivet, ikke kan bekræftes, forbeholder SAS sig ret til at tilbageholde leveringen af værdikuponen.

Din værdikupon er gyldig i et (1) år fra udstedelsen. Ved gyldighedsperiodens udløb kan værdikuponen ikke bruges til køb eller genaktiveres, og den ubrugte restværdi kan ikke refunderes.

 • Du kan bruge koden på din værdikupon 48 timer efter udstedelse til at købe rejser og tillægstjenester via SAS’ website eller via kundesupport i en valuta, der matcher den på din værdikupon.

 • Saldoen på din værdikupon kan aldrig veksles til penge af SAS.
  - Hvis du har betalt for rejser med en værdikupon og afbestiller rejsen, eller hvis rejsen annulleres, modtager du refusion på den værdikupon, som du brugte.

 • Værdikuponen er ikke personlig. SAS er dog ikke ansvarlig for værdikuponens gyldighed, hvis værdikuponen afhændes, sælges eller gives væk. Hvis du overvejer at købe en brugt værdikupon, skal du kontrollere gyldigheden og saldoen på kuponen, inden du køber den.

 • En værdikupon er værdifuld. SAS er ikke ansvarlig for stjålne eller mistede værdikuponer.

 • Værdikupon-e-mails, der er blevet slettet, kan erstattes. Kontakt SAS, så vi kan sende en ny e-mail til den samme modtager.

 • SAS kan ikke holdes ansvarlig for værdikuponer, når de er aktiveret, som efterfølgende går tabt, bliver stjålet, inaktiveret eller beskadiget. Vær påpasselig med dine værdikuponer. SAS er kun ansvarlig for påviste direkte skader og kun for et beløb svarende til den pågældende værdikupon til Monetær Kompensation.

 • SAS forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid uden varsel.

 • Alle rejser og tillægstjenester er underlagt særlige vilkår og betingelser.

 • Personoplysninger betyder alle oplysninger, der vedrører dig som en fysisk person, og gennem hvilke du direkte eller indirekte kan identificeres, såsom dit navn, foto eller personnummer.

 • Vi prioriterer beskyttelse af dine personoplysninger højt, og behandler kun personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Hvordan vi behandler dine personoplysninger, afhænger af, om du er medlem af EuroBonus-programmet, har oprettet en profilkonto eller er en rejsende uden nogen form for medlemskab eller konto hos os.

 • Vi har for hvert af disse tilfælde forsøgt at beskrive så gennemsigtigt og tydeligt som muligt i nedenstående databeskyttelsespolitikker, hvordan vi behandler personoplysninger. Vi opfordrer dig til at læse politikken, der gælder for dig, omhyggeligt igennem samt kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dataprotectionofficer@sas.se, hvis du har nogen spørgsmål.

 • Hvis du er medlem af EuroBonus-programmet, bedes du se vores Databeskyttelsespolitik for EuroBonus-medlemmer. Hvis du har en profilkonto, bedes du se vores Databeskyttelsespolitik for profilkontoindehavere. Hvis du er en rejsende uden bestemt medlemskab eller konto hos os, behandler vi dine personoplysninger som beskrevet nedenfor og i vores Generelle Databeskyttelsespolitik.

 • Hvis du ønsker at klage, bedes du kontakte vores kundeserviceteam.

 • Mere information om vores klageprocedurer.

 • Du kan også sende din klage til contacttoflysas@sasair.com. Generel korrespondance eller henvendelser vil ikke blive besvaret.

 • Hvis du af en eller anden årsag ikke er fuldt tilfreds med vores afgørelse, kan du indgive din klage til en af de godkendte udbydere af alternativ tvistbilæggelse, der findes i EU-landene. Europa-Kommissionen har oprettet en platform til online tvistbilæggelse, der giver nem adgang til alternativ tvistbilæggelse (Alternative Dispute Resolution, (ADR): ec.europa.eu/consumers/odr/