EU-passagerrettigheder

Forordninger vedrørende passagerrettigheder i tilfælde af eventuelle forsinkelser, aflyste flyvninger og/eller nægtet ombordstigning.

Hvis din flyvning er blevet aflyst eller væsentligt forsinket, eller hvis du er blevet nægtet ombordstigning på en flyvning, til hvilken du har en bekræftet booking, er du berettiget til de rettigheder, der er defineret i forordning (EF) nr. 261/2004, som trådte i kraft den 17/02/2005. Flyselskabet, på hvis flyvning forstyrrelsen forekommer, er ansvarlig for at tildele dine rettigheder.

Besøg eur-lex.europa.eu for mere om EU 261 / 2004

Denne side forklarer, hvilken hjælp du kan forvente af os i tilfælde af en lang forsinkelse, en aflyst flyvning eller en overbooket flyvning.

Assistance og kompensation EU261

I tilfælde af aflysninger, forsinkelser, nedgradering og nægtet ombordstigning. Denne meddelelse er påkrævet ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning 261/2004.

Indledning

Vi ved, at forsinkede og aflyste fly kan være frustrerende og påvirke dine rejseplaner i høj grad, og det beklager vi meget. Men nogle gange har vi ikke andet valgt. I disse udfordrende
situationer er det vigtigt at vide, hvad dine rettigheder er, og hvad SAS gør. Vi anbefaler derfor, at du læser nedenstående information. På denne side informeres du om dine rettigheder i henhold til EU-forordning nr. 261/2004, i fald dette sker. Den giver dig dog ikke yderligere kontraktlige rettigheder. Denne forordning gælder for alle passagerer med afgang fra en lufthavn inden for EU og for alle passagerer, der rejser til en EU-medlemsstat med et flyselskab fra EU, medmindre du har modtaget assistance i afrejselandet.

Det er det opererende flyselskab, der har ansvar for at overholde disse krav. Her kan du finde information om, hvordan du gør krav på kompensation eller refusion i henhold til den aktuelle forordning for så vidt angår en flyvning, der opereres af SAS – Scandinavian
Airlines System. Vi tager alle rimelige forholdsregler for at få dig frem til din destination så hurtigt som muligt. Hvis vi har dine korrekte kontaktoplysninger, modtager du en e-mail og/eller sms vedrørende din opdaterede rejseplan.

Den centrale del af luftpassager-rettighederne reguleres af den Europæiske Forordning nr. 261/2004, der siden 17. februar 2005 angiver den service, som SAS skal yde, og størrelsen på den kompensation, som vi skal betale til dig, hvis flyvningen ikke finder sted som planlagt.

I tilfælde af nægtet ombordstigning, aflysning eller lange forsinkelser af flyvninger kan du have krav på kompensation såvel som assistance. Rettigheder, der er omtalt i denne brochure, gælder under de følgende
omstændigheder:

 • Dit opererende luftfartsselskab er SAS – Scandinavian Airlines System (SK) og
  du har en bookingbekræftelse på flyvningen og du er helt checket ind på det angivne tidspunkt, eller hvis der ikke er angivet noget tidspunkt, ikke senere end 45 minutter før afgangstidspunktet, og

 • du rejser for en pris, der er direkte eller indirekte tilgængelig for offentligheden, eller på en billet udstedt under et bonusprogram, og

 • Du rejser på en flyvning, som afgår fra en lufthavn i EU eller på en flyvning, som opereres af et luftfartsselskab i Fællesskabet, der afgår fra en lufthavn i et tredjeland til en lufthavn i EU, medmindre du har modtaget ydelser eller kompensation og fik assistance i det pågældende tredjeland.

Refundering/tilbagebetaling eller anden rute


Du kan vælge mellem enten:

 1. en anden rute, under sammenlignelige transportforhold, til den endelige destination i din rejseplan, så hurtigt som muligt eller på et senere tidspunkt efter dit valg, med forbehold for tilgængelighed, eller

 2. refusion inden for syv dage for den fulde pris af billetten til den pris, den blev købt til, for den del eller dele af rejsen, der ikke blev gennemført, og for den del eller dele, der allerede er gennemført, hvis flyvningen ikke længere tjener et formål i forhold til din oprindelige rejseplan, sammen med, hvis relevant, en returflyvning til det første afrejsested, så tidligt som muligt. Hvis du vælger refusion af billetten, har du ikke ret til en anden rute eller eventuel yderligere assistance.

Assistance i lufthavnen

Derudover vil du gratis for tilbudt:

 • måltider og drikkevarer i rimeligt forhold til ventetiden,

 • hotelophold i tilfælde hvor overnatning bliver nødvendigt,

 • transport mellem lufthavnen og indkvarteringsstedet (hotel eller andet),

 • 2 telefonopkald, telex, faxmeddelelser eller e-mails.

Hvis SAS undlader at yde denne assistance, skal du muligvis selv sørge for dine egne arrangementer og bede om tilbagebetaling. Det er meget vigtigt, at du gemmer kvitteringerne for udgifterne.

Kompensation ved aflysning

Du er berettiget til kompensation fra det opererende luftfartsselskab, medmindre du er blevet informeret om aflysningen:

 • mindst to uger før den planlagte afgangstid, eller

 • mellem to uger og syv dage før den planlagte afgangstid og tilbydes en anden rute, så du kan rejse højst to timer før den planlagte afgangstid og nå din endelige
  destination mindre end fire timer efter den planlagte ankomsttid, eller

 • mindre end syv dage før den planlagte afgangstid og du tilbydes en anden rute, så du kan rejse højst en time før den planlagte afgangstid og nå din endelige destination mindre
  end to timer efter den planlagte ankomsttid.

Kompensationen kan ikke betales i lufthavnen, og derfor skal du kontakte SAS Customer Service vha. vores onlineformular .

Kompensationsbeløb


(A) 250 € for flyvninger på 1.500 km eller mindre, eller

(B) 400 € for flyvninger inden for Europa på mere end 1.500 km, og for alle andre flyvninger mellem 1.500 km og 3.500 km, eller

(C) 600 € for flyvninger på 3.500 km eller mere.

Denne kompensation kan blive reduceret med 50 %, hvis ankomsttidspunktet for den alternative flyvning ikke overskrider den planlagte ankomsttid for den oprindeligt bookede flyvning med 2 timer (flyvninger, der hører under A), 3 timer (flyvninger, der hører under B) eller 4 timer (flyvninger, der hører under C)

Det flyselskab, der opererer flyvningen, er ikke forpligtet til at betale kompensation, hvis annulleringen skyldes ekstraordinære omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selvom alle rimelige foranstaltninger var blevet truffet. Sådanne ekstraordinære omstændigheder kan opstå i forbindelse med politisk ustabilitet, meteorologiske forhold, der ikke kan forenes med den pågældende flyvning, sikkerhedsrisici, uventede mangler i forbindelse med flysikkerhed, beslutninger truffet af lufttrafikledelsen og strejker, som påvirker operationen hos et opererende flyselskab.

Denne forordning finder anvendelse, uden at det berører en passagers ret til yderligere kompensation. Den kompensation, der tildeles i henhold til denne forordning, kan fratrækkes en sådan kompensation.

Refundering

Hvis du ikke ønsker at fortsætte med dine oprindelige rejseplaner, hvis der er en forsinkelse på mindst 5 timer, kan du vælge en refusion for den del eller dele af rejsen, som ikke blev gennemført, og for den del eller dele, der allerede er gennemført, hvis flyvningen ikke længere tjener noget formål i forhold til den oprindelige flyveplan. Du kan også vælge en returflyvning til udgangspunktet for afgangen, som beskrevet på billetten (hvis relevant).

Assistance i lufthavnen

Assistancen, som beskrevet i dette afsnit, ydes i tilfælde af, at en flyvning forsinkes ud over det planlagte afgangstidspunkt, (a) i to timer eller mere i tilfælde af flyvninger på 1.500 km eller mindre, eller (b) i tre timer eller mere for alle flyvninger inden for Fællesskabet på mere end 1.500 km og for alle andre flyvninger mellem 1.500 og 3.500 km, eller (c) i fire timer eller mere for alle flyvninger, der ikke hører under (a) eller (b)

Du er berettiget til at modtage følgende gratis:

 • måltider og drikkevarer i rimeligt forhold til ventetiden,

 • hotelophold i tilfælde hvor overnatning bliver nødvendigt,

 • transport mellem lufthavnen og indkvarteringsstedet (hotel eller andet),

 • telefonopkald, telex, faxmeddelelser eller e-mails.

Hvis SAS undlader at yde denne assistance, skal du muligvis selv sørge for dine egne arrangementer og bede om tilbagebetaling. Det er meget vigtigt, at du gemmer kvitteringerne for udgifterne.

Kompensation for forsinkelse 

Hvis du er forsinket med 3 timer eller mere ved ankomst, er du muligvis berettiget til kompensation.
Kompensationen kan ikke betales i lufthavnen, og derfor skal du kontakte SAS Customer Service vha. vores onlineformular.

Kompensationsbeløb

(A) 250 € for flyvninger på 1.500 km eller mindre, eller

(B) 400 € for flyvninger inden for Europa på mere end 1.500 km, og for alle andre flyvninger mellem 1.500 km og 3.500 km, eller

(C) 600 € for flyvninger på 3.500 km eller mere.

Denne kompensation kan blive reduceret med 50 %, hvis ankomsttidspunktet for den alternative flyvning ikke overskrider den planlagte ankomsttid for den oprindeligt bookede flyvning med 2 timer (flyvninger, der hører under A), 3 timer (flyvninger, der hører under B) eller 4 timer (flyvninger, der hører under C)

Det flyselskab, der opererer flyvningen, er ikke forpligtet til at betale kompensation, hvis annulleringen skyldes ekstraordinære omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selvom alle rimelige foranstaltninger var blevet truffet. Sådanne ekstraordinære omstændigheder kan opstå i forbindelse med politisk ustabilitet, meteorologiske forhold, der ikke kan forenes med den pågældende flyvning, sikkerhedsrisici, uventede mangler i forbindelse med flysikkerhed, beslutninger truffet af lufttrafikledelsen og strejker, som påvirker operationen hos et opererende flyselskab.

Denne forordning finder anvendelse, uden at det berører en passagers ret til yderligere kompensation. Den kompensation, der tildeles i henhold til denne forordning, kan fratrækkes en sådan kompensation.

I tilfælde af et overbooket fly vil SAS opfordre frivillige, der er parate til at acceptere at opgive deres bekræftede booking for en aftalt kompensation. Vi tilbyder også en passende assistance, som beskrevet nedenfor. Hvis der ikke er nok frivillige, og du nægtes ombordstigning mod din vilje, har du krav på assistance og kompensation med hensyn til nægtet ombordstigning under betingelse af, at du opfylder kravet om den seneste check-in-tid.

Du er ikke berettiget til dette, hvis der er rimelige årsager til at nægte dig ombordstigning, såsom sundhedsårsager, sikkerhedsårsager eller manglende rejsedokumentation.

Refundering/tilbagebetaling eller anden rute

Du kan vælge mellem enten:

 • en anden rute, under sammenlignelige transportforhold, til den endelige destination i din rejseplan, så hurtigt som muligt eller på et senere tidspunkt efter dit valg, med forbehold for tilgængelighed, eller

 • refundering inden for syv dage af den fulde pris af billetten til den pris, den blev købt til, for den del eller dele af rejsen, der ikke blev gennemført, og for den del eller dele, der allerede er gennemført, hvis flyvningen ikke længere tjener
  noget formål i forhold til din oprindelige rejseplan, sammen med, hvis relevant, en returflyvning til det første afrejsested, så tidligt som muligt.

Assistance i lufthavnen

Derudover vil du gratis for tilbudt:

måltider og drikkevarer i rimeligt forhold til ventetiden,
hotelophold i tilfælde hvor overnatning bliver nødvendigt,
transport mellem lufthavnen og indkvarteringsstedet (hotel eller andet),
2 telefonopkald, telex, faxmeddelelser eller e-mails.

Hvis SAS undlader at yde denne assistance, skal du muligvis selv sørge for dine egne arrangementer og bede om tilbagebetaling. Det er meget vigtigt, at du gemmer kvitteringerne for udgifterne.

Kompensation for nægtet ombordstigning


Du vil få tilbudt kompensation i lufthavnen, hvis du er blevet nægtet ombordstigning mod din vilje.

Kompensationsbeløb


(A) 250 € for flyvninger på 1.500 km eller mindre, eller
(B) 400 € for flyvninger inden for Europa på mere end 1.500 km, og for alle andre flyvninger mellem 1.500 km og 3.500 km, eller
(C) 600 € for flyvninger på 3.500 km eller mere.

Denne kompensation kan blive reduceret med 50 %, hvis ankomsttidspunktet for den alternative flyvning ikke overskrider den planlagte ankomsttid for den oprindeligt bookede flyvning med 2 timer (flyvninger, der hører under A), 3 timer (flyvninger, der hører under B) eller 4 timer (flyvninger, der hører under C)

Denne forordning finder anvendelse, uden at det berører en passagers ret til yderligere kompensation. Den kompensation, der tildeles i henhold til denne forordning, kan fratrækkes en sådan kompensation. A Flyvninger på 1500 km eller mindre end 250 EUR*
B Flyvninger inden for EU på mere end 1.500 km og alle andre flyvninger mellem 1.500 og 3.500 km 400 EUR* C Flyvninger, der ikke hører under A eller B 600 EUR*

Hvis du ufrivilligt placeres i en lavere klasse end den du har betalt for, kan du kræve refundering af:

 • 30 % af billetprisen for alle flyvninger på 1.500 km eller mindre, eller

 • 50 % af billetprisen for alle flyvninger inden for EU på mere end 1.500 km, og alle andre flyvninger mellem 1.500 km og 3.500 km, eller

 • 75 % af billetprisen for alle flyvninger, der ikke hører under A eller B.

For at registrere din feedback, klage, anmodning om kompensation og/eller refundering, bedes du bruge vores feedbackformular.

Alle anmodninger vedrørende refusion og kompensation skal rettes til luftfartsselskabet, der rent faktisk opererede flyvningen eller som skulle operere flyvningen.

Hvis du har ret til kompensation ifølge forordningen, kompenserer vi dig uden problemer så hurtigt som muligt. Da tredjeparter ofte kræver et stort gebyr for at hjælpe dig med dit erstatningskrav, får du mere ud af at gøre krav på erstatning direkte hos SAS. Den Europæiske Kommission anbefaler, at passagerer tager direkte kontakt til flyselskabet, og ikke gør det via en tredjepart, der håndterer tilbagebetalingskrav.

Du kan også sende din klage til: customercare@sas.se.

Hvis du af en eller anden årsag ikke er fuldt tilfreds med vores afgørelse, kan du indgive din klage til en af de godkendte udbydere af alternativ tvistbilæggelse, der findes i EU-landene. Der er blevet oprettet en platform til online tvistbilæggelse af Europa-Kommissionen, der giver nem adgang til

Alternativ tvistbilæggelse (Alternative Dispute Resolution (ADR)): ec.europa.eu/consumers/odr/

Nationale udpegede organer:

Danmark

Trafikstyrelsen
Danish Transport Authority
Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S
Danmark

Norge

Luftfartstilsynet
Luftfartstilsynet Norge P.O.Box 243
NO-8001 Bodø
Norge

Sverige

Konsumentverket/KO
Box 48
SE-65102 Karlstad
Sverige

For kontaktoplysninger på dit Nationale udpegede organ (NEB), besøg europa.eu.