SAS Travel Voucher

Denne informationsmeddelelse opsummerer bestemmelserne vedrørende retningslinjer for SAS Travel Voucher.

SAS Travel Voucher blev indført under Covid-19-pandemien for dem, der havde planlagt at rejse efter 12. marts 2020 og indtil videre eller havde en aflyst flyvning efter 5. marts 2020. Bemærk, at datoerne kan variere efter rute/område. Fra 12. oktober 2020 er det muligt at få en værdikupon op til 3 dage/ 72 timer før udrejse.

Bemærk, at der gælder andre vilkår og betingelse for SAS Gift Card og SAS Voucher.

SAS Travel Voucher: Resumé

Hvis du har valgt at modtage en værdikupon, modtager du en bekræftelse pr. e-mail med et link til at downloade din(e) værdikupon(er). For at downloade værdikuponen skal du indtaste en kode. Koden er bookingreferencen på din oprindelige booking: en kode på seks tegn, der kan være både tal og/eller bogstaver. Du skal angive en korrekt e-mailadresse for levering af værdikupon. Hvis den e-mailadresse du har angivet, ikke kan bekræftes, forbeholder SAS sig ret til at tilbageholde leveringen af værdikuponen.

Værdien af en værdikupon beregnes ud fra prisen på din billet og eventuelle tillægstjenester (sædereservation, ekstra bagage, lounge-adgang, ekstra måltider) på din oprindelige booking. Skatter og myndighedsgebyrer er også omfattet. Hvis du tidligere har ombooket din rejse, vil en prisforskel, du måtte have betalt, være omfattet af værdikuponen, men ikke ombookingsgebyret.

Ombookingsgebyr, gebyr for navneændring eller forsikringsgebyr er ikke omfattet af værdien på værdikuponen. Hvis du har modtaget en e-mail med et tilbud om en SAS-værdikupon som rejsekompensation og accepteret en værdikupon i stedet for den anmodede refundering, vil du – i tillæg til SAS Travel Voucher baseret på billettens værdi – også modtage en SAS-værdikupon som rejsekompensation (dvs. en kompensations-kupon) inklusive 350 SEK/NOK/DKK eller 35 EUR pr. passager på bookingen.

Dette gælder kun for kunder, der har anmodet om en refundering og modtaget dette tilbud via e-mail.

Værdikuponen er gyldig i et (1) år fra udstedelsen. Ved gyldighedsperiodens udløb kan værdikuponen ikke bruges til køb eller genaktiveres. Værdikuponen kan ikke refunderes inden udløb. Hvis du har anmodet om en værdikupon, fordi flyselskabet har aflyst flyvningen, kan et eventuelt restbeløb refunderes et (1) år efter udstedelsesdatoen.

Dette gælder dog ikke, hvis du accepterer en kompensationskupon som beskrevet nedenfor. Hvis du har anmodet om en værdikupon for en flyvning, som ikke er aflyst af flyselskabet, kan værdikuponen ikke refunderes. Ved gyldighedsperiodens udløb kan eventuelt ubrugt restbeløb ikke refunderes. Hvis du har modtaget en e-mail med et tilbud om en kompensationskupon og accepteret en værdikupon i stedet for din anmodede refundering, kan hverken SAS Travel Voucher på billettens værdi eller din kompensationskupon refunderes.

Dette gælder kun for kunder, der har anmodet om en refundering og modtaget dette tilbud via e-mail.

Koden på din værdikupon kan bruges 48 timer efter udstedelse til at købe rejser og tillægstjenester via SAS’ website eller via kundesupport i en valuta, der matcher den på din værdikupon. Saldoen på din værdikupon kan aldrig veksles til penge. Undtagelsen er den Travel Voucher, som rejsende modtager for en flyvning, som flyselskabet har aflyst, hvor eventuelt restbeløb kan refunderes i ét (1) år fra udstedelsesdatoen. Hvis du har betalt for en rejse med en værdikupon og afbestiller rejsen, eller hvis rejsen aflyses, vil du få pengene tilbage på den værdikupon, du betalte med.

Bemærk, at værdikuponens oprindelige gyldighedsperiode stadig gælder i tilfælde af aflysning. Værdikuponen er ikke personlig. SAS er dog ikke ansvarlig for værdikuponens gyldighed, hvis værdikuponen på nogen måde overføres til en anden person eller enhed. 

SAS er ikke ansvarlig for mistede værdikuponer. Slettede e-mails til aktivering af værdikupon kan erstattes. Kontakt SAS for at få hjælp.

SAS er ikke ansvarlig for værdikuponens gyldighed, hvis værdikuponen på nogen måde overføres til en anden person eller enhed. Hvis du overvejer at købe en værdikupon fra en tredjemand, gør du det på eget ansvar. SAS kan ikke holdes ansvarlig for værdikuponer, når de er aktiveret, som efterfølgende går tabt, bliver stjålet, inaktiveret eller beskadiget. Vær påpasselig med din værdikupon. SAS er kun ansvarlig for påviste direkte skader og kun for et beløb svarende til det pågældende værdikupon.

Personoplysninger betyder al information, der vedrører dig som fysisk person, og gennem hvilke du direkte eller indirekte kan identificeres, såsom dit navn, foto eller personnummer. SAS er forpligtet til at beskytte dit privatliv og kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslov. Hvordan SAS behandler dine personoplysninger afhænger af, om du er medlem af EuroBonus-programmet, har oprettet en profilkonto eller er rejsende uden nogen form for medlemskab eller konto hos os. SAS har forsøgt at beskrive, hvordan SAS behandler personoplysninger så gennemskueligt og klart som muligt i databeskyttelsespolitikkerne nedenfor.

Læs den relevante politik omhyggeligt og kontakt vores databeskyttelsesrådgiver på dataprotectionofficer@sas.se, hvis du har spørgsmål. Hvis du er medlem af EuroBonus-programmet, henviser vi til SAS’ databeskyttelsespolitik for EuroBonus-medlemmer. Hvis du har en profilkonto, bedes du se SAS’ databeskyttelsespolitik for profilkontoindehavere. Hvis du rejser uden et særligt medlemskab eller konto hos os, behandler vi dine personoplysninger som beskrevet i SAS’ generelle databeskyttelsespolitik,

Hvis du ønsker at klage, bedes du kontakte SAS’ kundeservice for mere information om vores klage-procedurer. Du kan også sende din klage til contacttoflysas@sasair.com. Generel korrespondance eller henvendelser vil ikke blive besvaret.

Hvis du af en eller anden årsag ikke er tilfreds med SAS’ endelige afgørelse, kan du indgive din klage til en af de godkendte udbydere af alternativ tvistbilæggelse, der findes i EU-landene.

Europa-Kommissionen har oprettet en platform til online tvistbilæggelse, der giver nem adgang til alternativ tvistbilæggelse (Alternative Dispute Resolution, (ADR): ec.europa.eu/consumers/odr/.

SAS forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser. Alle rejser og tillægstjenester er underlagt særlige vilkår og betingelser.