Forær et medlemskab

Denne informationsmeddelelse opsummerer vilkårene og betingelserne for produktet Forær et medlemskab.

Forær et medlemskab: Resumé

Ikrafttrædelse: 31. oktober 2020

1.1 Disse vilkår og betingelser gælder for Forær et medlemskab. Ved enten at donere eller modtage et medlemskab bekræfter du, at du accepterer disse vilkår og betingelser.
1.2 Alle aktiviteter inden for produktet Forær et medlemskab er også underlagt Vilkår og betingelser for EuroBonus (se Vilkår og betingelser for EuroBonus). I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem disse vilkår og betingelser og EuroBonus-vilkårene og -betingelserne, vil bestemmelserne i EuroBonus-vilkårene og -betingelserne have forrang.

1.3 EB forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser på et hvilket som helst tidspunkt med eller uden forudgående varsel.

2.1 Produktet Forær et medlemskab drives af SAS EuroBonus AB med svensk momsnummer 559224-9782 og hovedkvarter på Frösundaviks allé 1, SE-195 87 Stockholm (herefter “EB”, “os” eller “vi”). EB er et datterselskab under fuldt ejerskab af SAS AB med svensk momsnummer 556606-8499 og er tilknyttet Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, et konsortium etableret i henhold til dansk, norsk og svensk lovgivning (herefter ”SAS”).
2.2 Modtageren af det donerede EuroBonus-medlemskab skal være en ven eller et familiemedlem til den pågældende giver.

2.3 Hvis modtageren af det donerede EuroBonus-medlemskab allerede har det medlemsniveau, der anmodes om, vil deres medlemsniveauperiode blive forlænget.

2.4 Modtageren af det donerede EuroBonus-medlemskab skal være medlem af EuroBonus. Medlemskabet af EuroBonus er gratis, og kræver ikke noget køb.

2.5 Det donerede EuroBonus-medlemskab er personligt og kan under ingen omstændigheder sælges, overføres, kombineres, arves, refunderes for kontanter eller bruges til andre formål end inden for EuroBonus, medmindre andet er angivet. Hvis det misbruges, forbeholder EB sig retten til at nedgradere og/eller opsige medlemskabet i tilfælde, som EB anser for at udgøre misbrug.

2.6 Transaktionen med at donere et EuroBonus-medlemskab kan kun foretages, når giveren er logget ind på sin personlige EuroBonus-konto på SAS’ website.

2.7 Giveren er ikke forpligtet til at donere et EuroBonus-medlemskab.

2.8 Modtagere under 18 år skal have deres værges samtykke til at blive medlem af EuroBonus.

2.9 Donationer af EuroBonus-medlemskab kan foretages i den periode, hvor giveren har det medlemsniveau inden for EuroBonus-programmet, som kvalificerer til at donere et EuroBonus-medlemskab.

2.10 Ændringer af modtagerens donerede EuroBonus-medlemskab kan ikke foretages efter at modtageren har accepteret donationen af EuroBonus-medlemskabet på sin personlige EuroBonus-konto på SAS’ website.

2.11 Modtageren af EuroBonus-medlemskabsstatus skal acceptere dette, før opgraderingen til det nye EuroBonus-medlemsniveau til Sølv-, Guld- eller Diamant-medlem kan gennemføres.

2.12 Modtageren af det donerede EuroBonus-medlemskab modtager alle fordele inkluderet i det nye medlemsniveau (dvs. Sølv-, Guld- eller Diamant-medlem) for den gyldige periode, bortset fra fordelen Forær et medlemskab. Et medlem, der modtager et doneret EuroBonus-medlemskab, er ikke berettiget til også at give et medlemskab væk.

2.13 Antallet af gyldige måneder for modtageren af det donerede EuroBonus-medlemskabsstatus til Sølv-, Guld- eller Diamant-niveau vil afhænge af, hvornår opgraderingen blev givet i modtagerens kvalifikationsperiode.

2.14 EB accepterer ikke noget ansvar for det enkelte medlems skattemæssige forpligtelser i forbindelse med opgraderingen til EuroBonus-medlemsniveau til Sølv-, Guld- eller Diamant-medlem.

2.15 EuroBonus-medlemskab, som ikke er blevet doneret af giveren i slutningen af giverens aktuelle medlemsniveauperiode, vil udløbe.

3.1 Medlemskab af EuroBonus-programmet, herunder brug af produktet Forær et medlemskab kræver, at vi behandler dine personoplysninger. For at opfylde vores forpligtelse i henhold til disse vilkår og betingelser, er det således nødvendigt for os at behandle information, der vedrører dig som person. Personoplysninger betyder al information, der vedrører dig som en fysisk person, og gennem hvilke du direkte eller indirekte kan identificeres, såsom dit navn, foto eller personnummer.

3.2 De pågældende personoplysninger er hovedsageligt information, som du har givet os, samt information fra vores samarbejdspartnere og andre tredjeparter. Vi behandler disse oplysninger til formål forbundet med ​​disse vilkår og betingelser, f.eks. administration af din/dine EuroBonus-konto og -rejser, til at gøre dine rejser med os nemmere, samt at forbedre og tilpasse vores produkter, tjenester, kommunikation og tilbud ved at lære dig og dine præferencer at kende.

3.3 EB og SAS vil i fællesskab bestemme formål og midler til behandling af dine personoplysninger som såkaldt fælles dataansvarlige som udstukket i art. 26 i GDPR-lovgivningen (EU-reg.nr. 2016/679). Til dette formål har EB og SAS indgået en aftale mellem fælles dataansvarlige, og hovedtrækkene er som følger: Aftale mellem fælles dataansvarlige

3.4 Yderligere information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, er angivet i vores Databeskyttelsespolitik for EuroBonus-medlemmer. Vi opfordrer dig til at læse den politik, der gælder for dig, omhyggeligt igennem og kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dataprotectionofficer@sas.se, hvis du har spørgsmål. Vi forbeholder os ret til at ændre Databeskyttelsespolitikken for EuroBonus-medlemmer til enhver tid.

3.5 Vi bruger cookies til at forbedre din browsingoplevelse på vores website. Se SAS’ cookiepolitik for mere information om, hvilke cookies vi bruger og hvordan.

4.1 EB forbeholder sig ret til at nedgradere og/eller opsige medlemskabet i tilfælde, som EB anser for at udgøre misbrug. Det betyder, at tidligere optjente men ubrugte point og udstedte EuroBonus-billetter/-kuponer er ugyldige. Vi forbeholder os også ret til at nedgradere dit medlemskabsniveau i tilfælde, som vi anser for at udgøre misbrug. Misbrug kan bestå af upassende eller respektløs adfærd over for os eller vores samarbejdspartnere, vores medarbejdere eller passagerer, overtrædelse af EuroBonus-vilkår og -betingelser eller disse vilkår og betingelser, ulovlig adfærd, svig eller handlinger, der generelt betragtes som umoralske eller uetiske.

4.2 Point og fordele (herunder forær et medlemskab) er personlige og kan under ingen omstændigheder sælges, overføres, kombineres, arves, refunderes for kontanter eller bruges til andre formål end inden for EuroBonus-programmet, medmindre andet er angivet af EB. I tilfælde af misbrug kan vi konfiskere point, fordele og dokumenter. Medlemmer kan nægtes adgang til et fly, et hotel eller på anden måde nægtes indgåelse eller mulighed for at drage fordel af en aftale om andre produkter eller tjenester. Hvis en rejse er påbegyndt eller leveringen af tjenesten eller produktet allerede har fundet sted, kan passageren blive opkrævet fuld pris for resten af ​​rejsen/for det gældende køb.

5.1 I det omfang, det er tilladt ved lokal lovgivning eller forordning, skal disse vilkår og betingelser reguleres og fortolkes i overensstemmelse med svensk lovgivning. Begge parter underkaster sig, i det omfang tilladt ved lokal lovgivning eller forordning, Stockholms distriktsdomstols ikke-eksklusive kompetence til at løse enhver tvist, der måtte opstå i henhold til disse vilkår og betingelser.

5.2 Enhver bestemmelse i disse vilkår og betingelser, der findes ugyldig eller uden retskraft af en kompetent myndighed eller domstol, skal, for så vidt angår en sådan ugyldighed eller manglende retskraft, anses for adskillelig, og skal ikke påvirke de øvrige bestemmelser, der forbliver upåvirkede.

5.3 EB forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser på et hvilket som helst tidspunkt med eller uden forudgående varsel.

5.4 Disse vilkår og betingelser blev sidst opdateret den 31. oktober 2020 og erstatter alle tidligere versioner deraf.