Corporate Sustainability Program

Vi accelererer partnerskaber med erhvervskunder for at reducere CO₂-emissioner i luftfarten ved at bruge mere bæredygtigt flybrændstof. Ved at deltage i Corporate Sustainability Program kan fragt- og erhvervskunder reducere deres scope 3-emissioner fra flyrejser eller transport. Vi inviterer alle erhvervs- og fragtkunder med på rejsen mod mere bæredygtig luftfart.

SAS tjener ikke på salg af biobrændstoffer. Det biobrændstof, som SAS sælger, er i tillæg til den mængde biobrændstof, vi allerede har forpligtet os til at købe.

Detaljer og information

Sammenlignet med fossile brændstoffer reducerer bæredygtigt flybrændstof dramatisk de klimapåvirkende CO₂-emissioner i løbet af deres livscyklus. Bæredygtigt flybrændstof (SAF, sustainable aviation fuel) såsom biobrændstof er flybrændstof baseret på olieafgrøder eller biomasse, herunder korsblomsten dodder, purgérnød, alger, animalske olier, fedt og forskellige typer kulbaserede kilder såsom affald fra industri, husholdninger, landbrug, skovbrug og papirmøller.

Hvilken type bæredygtigt flybrændstof bruger SAS?

SAS bruger raffineret biodiesel, såkaldt HEFA-biobrændstof. Dette er et vedvarende dieselbrændstof, der kan produceres fra en lang række vegetabilske olier og fedtstoffer. SAS har strenge kriterier med hensyn til bæredygtigt flybrændstof. F.eks. produceret af råmaterialer, der kræver så lille et landområde som muligt, og som ikke påvirker den generelle tilgængelighed af afgrøder, der anvendes i fødevareproduktion. SAS accepterer ikke affald fra palmeolieproduktion som råmateriale.

Kan bæredygtigt flybrændstof erstatte fossilt flybrændstof?

Certificeret bæredygtigt flybrændstof til brug inden for kommerciel luftfart er reguleret under særdeles strenge specifikationer. Brug af bæredygtigt flybrændstof reducerer CO₂-emissionerne dramatisk uden at det er nødvendigt at foretage væsentlige ændringer i brændstofforsyningssystemer eller motorer. De kemiske og fysiske egenskaber ved bæredygtigt flybrændstof er identiske med fossilt flybrændstof, hvilket betyder, at det er sikkert at blande disse to typer brændstof. På nuværende tidspunkt må bæredygtigt flybrændstof i henhold til reglerne for kommerciel luftfart højst blandes med 50 % fossilt flybrændstof. I øjeblikket påfyldes bæredygtigt flybrændstof i lufthavnene i Stockholm og Oslo.

Hvad sker der nu?

Der er i dag begrænset adgang til bæredygtigt flybrændstof. Der foretages dog store investeringer i udviklingen af bæredygtigt flybrændstof for at sikre, at produktionen ekspanderer markant. F.eks. samarbejdet mellem SAS og det svenske energiselskab Preem, og dertil kommer den fælles udvikling af syntetisk bæredygtigt flybrændstof, som udføres af SAS, Vattenfall, Shell og Lanzatech. I Danmark er SAS partner i projektet ‘Grønt brændstof til Danmark’ med Ørsted i spidsen. Projektets mål er at producere elektrobrændstof til luftfart ved hjælp af vindkraft.

EcoVadis, som er et uafhængigt CSR-vurderingsbureau, evaluerer virksomhedsvurderinger efter 21 kriterier på tværs af 4 temaer, der omfatter miljø, fair arbejdspraksis, arbejdskraft og menneskerettigheder, etik og bæredygtigt indkøb. Deres metode til vurdering af CSR dækker 190 indkøbskategorier, 155 lande og 21 CSR-indikatorer. Metoden er også bygget på internationale CSR-standarder, herunder Global Reporting Initiative, FN's Global Compact og ISO 26000.

SAS har også – siden 2010 – været certificeret i henhold til ISO 14001:2015. ISO 14001 er en international standard, der specificerer krav til effektiv styring, integration og rapportering af en virksomheds miljømæssige præstationer. For at overholde ISO 14001: 2015 skal virksomheder opfylde disse høje krav. Hos SAS har vi løbende vist, at vi kan leve op til disse.

Mere om ISO 14001

SAS’ bæredygtighedsrapport er tilgængelig for SAS Group

Kontakt din SAS-salgsrepræsentant, hvis din virksomhed har en sådan tilknyttet. Ellers kan du ringe til SAS’ Corporate Sales Center for mere information, og hvordan du kan gå videre.

Kontakt os