Vilkår og betingelser

Vores vision er at gøre livet nemmere for Skandinaviens hyppige rejsende.

EuroBonus er SAS’ loyalitetsprogram, og med EuroBonus er du en del af et fællesskab, der oplever nemme, fornøjelige og pålidelige tjenester, leveret på den skandinaviske måde. Som medlem af EuroBonus-programmet kan du optjene point på køb og aktiviteter, der tilbydes af os og vores og SAS’ samarbejdspartnere, der berettiger dig til at modtage personaliserede belønninger og fordele. Disse EuroBonus-vilkår og -betingelser gælder for EuroBonus-programmet. Ved at forblive i eller tilmelde dig EuroBonus-programmet online eller på anden måde bekræfter du, at du accepterer disse EuroBonus-vilkår og -betingelser.

EuroBonus : Resumé

Ikrafttrædelse: 1. februar 2023

1.1 Som medlem af EuroBonus-programmet er du en del af vores fællesskab og vil udover at optjene point på køb og aktiviteter opleve en række sjove, pålidelige og personaliserede tjenester og tilbud, der hjælper med at forenkle dit liv. Vores mål er at lære dig at kende, så vi kan tilbyde dig skræddersyede tilbud og tjenester, der virkelig er nyttige for dig, og til at filtrere dem væk, der ellers kun optager tid og plads.
Nærmere bestemt vil vi gerne tilbyde dig fordele og personaliserede tjenester såsom, at:

  • Bruge dit EuroBonus-medlemskab til at optjene point på køb og aktiviteter hos os eller hos EB’s og SAS’ samarbejdspartnere (herefter “vores samarbejdspartnere”) og opleve et bredere udvalg af tilbud og tjenester, både når du rejser, men også i dit daglige liv.

  • Tilpasse vores tilbud til din indsamling og brug af EuroBonus-point ved at forstå, hvordan du kan lide at optjene og bruge point.

  • Strømline vores kommunikation med dig og primært bruge foretrukne kanaler.
    Give dig relevante og personaliserede tilbud, også gennem vores samarbejdspartnere, baseret på dine præferencer og adfærd.

  • Sende dig nyttige tilbud i realtid og i nærliggende butikker og fra vores samarbejdspartnere i en lufthavnsterminal, hvor vi ved, at du befinder dig ud fra din flyveplan, og primært i butikker, som vi tror, ​​du vil kunne lide ud fra dine sædvanlige præferencer.

2.1 EuroBonus-programmet ejes og drives af Airstair 3 AB med svensk CVR-nummer 559224-9782, som er ved at skifte navn til SAS EuroBonus AB (herefter “EB”, “os” eller “vi”). EB er et datterselskab under fuldt ejerskab af SAS AB med virksomhedsnummer 556606-8499 og er tilknyttet Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, et konsortium etableret i henhold til dansk, norsk og svensk lovgivning og med hjemsted på Frösundaviks Allé 1, 195 87 Stockholm, Sverige (herefter ”SAS”).

2.2 Medlemskab af EuroBonus-programmet er åbent for alle fysiske personer. Som EuroBonus-medlem er du berettiget til at modtage et fysisk eller digitalt EuroBonus-kort ("EuroBonus-kort"). Hvis du er under 18 år, skal du have din værges samtykke til at tilmelde dig programmet. EuroBonus-medlemskabet og de tilhørende rettigheder er personlige og kun til gavn for dig, medmindre vi angiver andet.

2.3 Et fysisk EuroBonus-kort er det udstedende kortselskabs ejendom, dvs. EB eller betalingskortselskabet.

2.4 EuroBonus-kortet er personligt. Kun én EuroBonus-medlemskabskonto er tilladt pr. person, og kun det medlem, hvis navn vises på EuroBonus-kortet, er berettiget til at bruge det. Det fysiske EuroBonus-kort skal underskrives og er kun gyldigt, hvis din underskrift (eller, hvis relevant, din værges underskrift) er skrevet på bagsiden af ​​kortet. EuroBonus-kortet må kun bruges indtil udløbsdatoen angivet på kortet.

Dit medlemskab er registreret i dit navn, din personlige e-mail og det angivne land. "Adresse c/o" er ikke tilladt, og e-mailadressen skal være personlig. Medlemmets navn i EuroBonus-profilen skal være det samme navn som er angivet i medlemmets pas.

2.5 Hvis dit fysiske EuroBonus-kort går tabt, bliver stjålet eller ødelagt, eller hvis dit digitale EuroBonus-kort bliver stjålet eller din EuroBonus-konto hacket, skal du kontakte EB. Hvis EuroBonus-kortet er et kombineret EuroBonus- og betalingskort, skal du omgående informere betalingskortselskabet. Et EuroBonus-erstatningskort vil blive udstedt med det samme medlemskabsnummer og udløbsdato som det oprindelige kort.

2.6 Du skal underrette EB skriftligt om eventuelle ændringer i dine personlige oplysninger, som ikke er mulige at ændre/tilføje online. Ved ændring af navn eller registrering af fødselsdato skal der vedlægges dokumentation, der bekræfter informationen, f.eks. kopi af gyldigt pas. Så snart de nye oplysninger er blevet bekræftet, vil den indsendte dokumentation blive destrueret.

2.7 Almindelige bookingregler for flybilletter gælder for alle medlemmer uanset medlemskabsniveau. Serviceydelser forbundet med dit medlemskabsniveau gælder kun for dig personligt, medmindre vi har angivet andet.

2.8 Vi forbeholder os ret til at opsige medlemskabet i tilfælde, som vi anser for at udgøre misbrug. Det betyder, at tidligere optjente men ubrugte point og udstedte EuroBonus-billetter/-kuponer er ugyldige. Vi forbeholder os også ret til at nedgradere dit medlemskabsniveau i tilfælde, som vi anser for at udgøre misbrug. Misbrug kan bestå af upassende eller respektløs adfærd over for os eller vores samarbejdspartnere, vores eller SAS’ medarbejdere eller SAS’ passagerer, overtrædelse af afsnit 3.10 eller andre EuroBonus-vilkår og -betingelser, ulovlig adfærd, svig eller handlinger, der generelt betragtes som amoralske eller uetiske.

2.9 Du skal bruge det samme navn som er angivet i dit pas. For kombinerede EuroBonus- og betalingskort gælder reglerne, der er fastsat af det respektive kortselskab også. Når du fylder 18 år, får du mulighed for enten at fortsætte medlemskabet og beholde tidligere optjente EuroBonus-point, medlemskabsniveau, osv., eller at opsige medlemskabet.

2.10 De personlige login-oplysninger er dit personlige ansvar. Værger er ansvarlige for mindreårige medlemmers personlige login-oplysninger og hvordan/hvornår de bruges. Vi yder dig ikke refusion, hvis de korrekte login-oplysninger er blevet brugt uden din godkendelse. Personlige kontoudtog vedrørende EuroBonus-kontoen er kun tilgængelige for dem, der indtaster de korrekte personlige login-oplysninger.

2.11 EB kan som led i EuroBonus-programmet fra tid til anden tilbyde separate produkter og tjenester, der er underlagt særskilte vilkår og betingelser. Sådanne særskilte vilkår og betingelser kan indeholde bestemmelser, der afviger fra vilkårene og betingelserne i disse EuroBonus-vilkår og -betingelser. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i disse EuroBonus-vilkår og -betingelser og sådanne særskilte vilkår og betingelser, skal bestemmelserne i sådanne særskilte vilkår og betingelser have forrang. Du er ansvarlig for at holde dig selv orienteret om gældende regler i disse EuroBonus-vilkår og -betingelser og alle sådanne særskilte vilkår og betingelser.

2.12 EuroBonus-programmets indhold, serviceydelser, regler om point og samlede point, samt anden information, der vises på EuroBonus’ website, gælder indtil andet meddeles.

2.13 Disse EuroBonus-vilkår og -betingelser gælder kun for dit EuroBonus-medlemskab. Adskilte betingelser gælder for flytransport og eventuelle kampagner, som SAS måtte have fra tid til anden. Hvis du køber en flybillet til en flyvning, der drives af SAS, gælder de Generelle vilkår og betingelser og Befordringsbetingelser for henholdsvis købet og flyvningen.

2.14 Ved at tilmelde dig EuroBonus-programmet og dermed acceptere disse vilkår og betingelser for EuroBonus kan du give dit samtykke til at modtage direkte markedsføring (herunder personaliseret, direkte markedsføring) fra os, som f.eks. salgsfremmende meddelelser til dig vedrørende vores, SAS’ og vores samarbejdspartneres respektive produkter og tjenester. Se venligst Databeskyttelsespolitik for EuroBonus-medlemmer for yderligere oplysninger, f.eks. om hvordan man afviser at modtage sådan direkte markedsføring.

3.1 Point kan optjenes på aktiviteter hos os og vores samarbejdspartnere, som aftalt af os og vores samarbejdspartnere. Point registreres kun, hvis dit EuroBonus-nummer angives korrekt på tidspunktet for din aktivitet (f.eks. køb, booking eller check-in). Vores samarbejdspartnere omfatter flyselskaber, rejseselskaber og andre virksomheder, der leverer fordele til vores EuroBonus-medlemmer, herunder men ikke begrænset til muligheden for at optjene og/eller bruge point på virksomhedernes produkter og tjenester. Vores aktuelle samarbejdspartnere finder du her.

EuroBonus-programmet har følgende kategorier af point:

(i) "Basispoint", som kan bruges til bonusrejser og andre produkter, og som tæller mod opgradering til et højere medlemskabsniveau eller fornyelse af medlemskabsniveau,

(ii) "Statuspoint", der tæller mod opgradering til et højere medlemskabsniveau eller fornyelse af medlemskabsniveau, men ikke kan bruges til bonusrejser og andre produkter,

(iii) "Ekstrapoint", som kan bruges til bonusrejser og andre produkter, men som ikke tæller mod opgradering til et højere medlemskabsniveau, og

(iv) “Kvalificerende flyvninger”, som er flyvninger, der opereres af SAS, eller udvalgte flyvninger, der opereres af andre flyselskaber, som angivet på SAS’ website og som tæller mod opgradering til et højere medlemskabsniveau eller fornyelse af medlemskabsniveau.

3.2 Vi forbeholder os ret til at afgøre, hvorvidt du optjener point eller ej for produkter og tjenester, der tilbydes af os eller vores samarbejdspartnere. Uanset hvornår aktiviteten blev booket, vil antallet af optjente point være afhængigt af optjeningsordningen, der gælder på aktivitetsdatoen. Antallet af optjente point varierer afhængigt af vores samarbejdspartner og tilbud.

3.3 Medmindre andet er angivet, er det de regler og fordele, der gælder for dit medlemskabsniveau på tidspunktet for din aktivitet, der gælder. Dette betyder, at hvis du nedgraderes eller opgraderes f.eks. mellem tidspunktet for din reservation og din afrejsedato, vil dit medlemskabsniveau og fordelene og reglerne på afrejsetidspunktet være dem, der gælder for denne aktivitet.

3.4 Som EuroBonus-medlem optjener du point på gældende flyvninger i overensstemmelse med reservationsklassen, der oprindeligt er booket og betalt for, uanset opgraderinger eller nedgraderinger, medmindre vi har angivet andet. Rabatbilletter, såsom brancherabat, agentrabat, bonusbilletter, standby-billetter og charterbilletter samt visse rabatter berettiger dig ikke til at optjene point eller nå et højere medlemskabsniveau.

Hvis du køber en billet på en flyvning, der markedsføres af SAS eller Star Alliance, men opereres af et andet flyselskab (dvs. codeshare-flyvning), bestemmer det opererende flyselskab, hvorvidt og hvor mange point du optjener på flyvningen. Reservationsklassen på billetten kan være en anden end reservationsklassen, som det opererende flyselskab anvender for at afgøre optjente point. Der kan ikke optjenes point på flyvninger opereret af et flyselskab, der ikke deltager i EuroBonus-programmet. Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser eller flyvninger, der annulleres som følge af årsager uden for vores kontrol, f.eks. vores samarbejdspartneres handlinger eller undladelser eller deres konkurs, vejret osv. Særlige regler gælder for point, der optjenes gennem ekstraordinære omstændigheder, dog forudsat, at aktiviteten er gennemført.

3.5 Det er kun dig personligt, der kan optjene point for din egen rejse eller flyvning, uanset hvem, der betalte for rejsen eller aktiviteten. Spædbørn (alder 0-23 måneder) optjener kun point, når de har deres eget betalte sæde. Vi tildeler som regel ikke point for charterbilletter og aktiviteter hos SAS eller vores samarbejdspartnere, medmindre vi har angivet andet.

3.6 Rejser og aktiviteter, der fandt sted for mere end seks måneder siden, kan ikke registreres med tilbagevirkende kraft online, medmindre andet er angivet. Hvis du er et nyt medlem, kan du registrere point med tilbagevirkende kraft online for flyvninger, der fandt sted op til 30 dage før dit medlemskab startede. Registrering med tilbagevirkende kraft kan kun ske online.

3.7 Du er kun berettiget til point for hvilke du har udført en gyldig aktivitet og kun for dine egne flyvninger. EB kan til enhver tid rette eller inddrage point for enhver aktivitet eller EuroBonus-point, der fejlagtigt er registreret på din EuroBonus-konto på grund af en teknisk fejl eller anden fejlfunktion. For at undgå tvivl kan en sådan rettelse også påvirke medlemskabsniveauet og relaterede fordele.

3.8 Point og fordele (herunder gavekort) er personlige og kan under ingen omstændigheder sælges, overføres, kombineres, arves, refunderes for kontanter eller bruges til andre formål end inden for EuroBonus-programmet, medmindre andet er angivet af EB. I tilfælde af misbrug kan vi konfiskere point, fordele og dokumenter. Medlemmer kan nægtes adgang til et fly, et hotel eller på anden måde nægtes indgåelse eller mulighed for at drage fordel af en aftale om andre produkter eller tjenester. Hvis en rejse er påbegyndt eller leveringen af tjenesten eller produktet allerede har fundet sted, kan passageren blive opkrævet fuld pris for resten af ​​rejsen/for det gældende køb.

3.9 Du kan bruge dine point og drage fordel af tilbud/fordele, så snart du har et tilstrækkeligt antal gyldige point på din EuroBonus-konto, forudsat at mindst én pointkvalificerende aktivitet udføres udover velkomst-/introduktionsbonusser. Point er gyldige i yderligere fire år efter kvalifikationsperioden under hvilken de blev optjent. Efter denne frist er pointene ugyldige.
3.10 Hvis du tilhører flere forskellige bonusprogrammer, kan du kun indsamle point og serviceydelser i ét program for hver strækning af ​​en flyvning, hotelophold, biludlejning eller anden aktivitet, medmindre andet er angivet. Når pointene er registreret, kan de ikke overføres til et andet program.

3.11 Under et hotelophold kan point kun optjenes for ét værelse af én person ad gangen.

3.12 Du optjener ikke point for billetter og tjenester, der er købt men ikke brugt, og/eller for produkter, der er blevet refunderet.

3.13 Hvis du ikke optjener point i 24 måneder, har vi ret til at opsige dit medlemskab, forudsat at du ikke har eventuelle gyldige, brugbare point på din EuroBonus-konto.

4.1 Medmindre vi angiver andet, kan medlemspoint, belønninger og fordele kun bruges af dig personligt eller af din nærmeste familie.

4.2 Du skal sikre, at personlige login-oplysninger ikke bruges ulovligt. Vi er ikke erstatningsansvarlige for eventuelle konsekvenser af ulovlig brug af personlige login-oplysninger. Du er erstatningsansvarlig for enhver brug af, og ansvarlig for at sikre, at du er berettiget til at bruge, pointene og fordelene, uanset om du eller en anden person bruger dem. Misbrug er defineret i afsnit 2.8. Billetter og dokumenter sendes kun til din registrerede adresse/e-mailadresse.

4.3 Antallet af tilbud er begrænset og kan anvendes afhængigt af tilgængelighed. Sæder, værelser, biler osv. kan være tilgængelige til almindeligt køb, selvom de ikke er tilgængelige for point-/specialtilbud. Nogle tjenester/produkter og/eller serviceydelser gælder ikke for rejser, der helt eller delvist betales med point.

4.4 Point kan ikke bruges i kombination med kontanter, rabattilbud, kuponer eller andre specialtilbud, medmindre vi har angivet andet. I tilfælde af ombooking og/eller annullering vil kun gyldige point blive ført tilbage til din EuroBonus-konto (udløbne point kan ikke genbruges) med deres oprindelige udløbsdato.

4.5 Kun bookinger foretaget online kan annulleres online. Gyldige billetter/dokumenter for annullerede tilbud skal returneres til os for at modtage en refusion. Når du booker eller foretager ændringer til tilbud, skal du tage hensyn til EB’s og/eller vores samarbejdspartneres åbningstider og/eller afsætte tid til levering af dokumenterne/varerne. Dokumenter, der bliver stjålet eller går tabt før rejsen eller før tilbuddet skal bruges, erstattes, hvis det er muligt. Afgifter og gebyrer kan gælde.

4.6 Point kan kun bruges som betaling for billetter/værdikuponer udstedt af SAS og i nogle tilfælde af vores samarbejdspartnere. Point kan helt eller delvist bruges til at købe en almindelig billet eller til at købe en EuroBonus-bonusbillet. Forskellige regler gælder for almindelige billetter og EuroBonus-bonusbilletter som beskrevet i afsnit 4.7 nedenfor. Rejsebureauer er ikke berettiget til at udstede billetter/værdikuponer eller lignende i bytte for point. Yderligere kontantgebyrer kan gælde.

4.7 Medmindre andet er angivet: For en almindelig billet, der helt eller delvist betales med point, gælder reglerne for den almindelige billet som beskrevet i prisreglerne, da den almindelige billet blev booket.

Reglerne for EuroBonus-bonusbilletter og andre billetter, hvor du betaler med point, gælder som beskrevet i betingelserne for flyvning med point som angivet her. Der kan du finde information om f.eks. reservation, brug af point, afbestilling, ændringer og gældende gebyrer. EB kan opdatere disse regler og betingelser fra tid til anden.

Skatter og afgifter er underlagt særskilte vilkår og betingelser, som findes på SAS’ website www.flysas.com. Vi vil selvfølgelig også tilvejebringe oplysninger efter din anmodning herom.

4.8 I nogle lande gælder særlige regler for beskatning af fordele inden for rammerne af loyalitets- eller bonusprogrammer. Disse regler er defineret af lovgivere og gælder generelt for bonusprogrammer hos alle flyselskaber, hotelkæder osv. Spørgsmål om dette problem bør rettes til de nationale skattemyndigheder.

Vi accepterer intet erstatningsansvar for dine individuelle skatteforpligtelser i forbindelse med EuroBonus-programmet. Hvis du har til hensigt at optjene point for aktiviteter, der betales af din arbejdsgiver, skal du i nogle lande underrette din arbejdsgiver om dette på forhånd. Point optjent gennem forretningsrejser kan ikke bruges til private formål uden din arbejdsgivers tilladelse. Vær opmærksom på, at i henhold til svensk og norsk lovgivning må offentligt ansatte ikke gøre privat brug af point til flyrejser, hotelophold, biludlejning eller andre aktiviteter, der betales af deres arbejdsgiver. I princippet gælder de samme regler for svenske og norske ansatte i den offentlige sektor.

5.1 Medlemskab af EuroBonus-programmet kræver, at vi behandler dine personoplysninger. For at opfylde vores forpligtelse i henhold til disse EuroBonus-vilkår og -betingelser er det således nødvendigt for os at behandle oplysninger, der vedrører dig som person.

5.2 De pågældende personoplysninger er hovedsagelig oplysninger, som du har givet os eller SAS, f.eks. når du booker en flyvning, men også oplysninger fra vores samarbejdspartnere og andre tredjeparter. Vi behandler disse oplysninger til mange forskellige formål i forbindelse med opfyldelsen af ​​disse EuroBonus-vilkår og -betingelser, f.eks. administration af din/dine EuroBonus-konto og -rejser, til at gøre dine rejser med SAS nemmere, forbedring og personalisering af vores og SAS’ produkter, tjenester, kommunikation og tilbud ved at lære dig og dine præferencer at kende.

5.3 Airstair 3 AB, med svensk CVR-nummer 559224-9782, som er ved at skifte navn til SAS EuroBonus AB, og SAS, et konsortium etableret i henhold til dansk, norsk og svensk lovgivning og med hjemsted på Frösundaviks Allé 1, 195 87 Stockholm, Sverige, vil sammen bestemme formålet og midlerne til at behandle dine personoplysninger som såkaldt fælles dataansvarlige som det forstås i art. 26 i GDPR-regulativet (EU’s reg.nr. 2016/679). Til dette formål har EB og SAS indgået en aftale mellem fælles dataansvarlige, og hovedtrækkene er som følger:
aftale mellem fælles dataansvarlige.

5.4 Yderligere information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, er angivet i Databeskyttelsespolitik for EuroBonus-medlemmer. Databeskyttelsespolitikken for EuroBonus-medlemmer er en integreret del af disse EuroBonus-vilkår og -betingelser. Vi forbeholder os ret til at ændre databeskyttelsespolitikken for EuroBonus-medlemmer fra tid til anden på samme måde som angivet i afsnit 6.5 i disse EuroBonus-vilkår og -betingelser.

6.1 Undtagen som fastsat i gældende lov er vi ikke ansvarlige og skal ikke hæfte for eventuelle omkostninger eller anden erstatning, som afholdes af dig, undtagen som udtrykkeligt angivet i disse EuroBonus-vilkår og -betingelser. Vi er desuden ikke erstatningsansvarlige for eventuelle omkostninger eller erstatninger, der afholdes af andre end dig. Alle tjenester og fordele i EuroBonus-programmet, og/eller som er betalt med point, er underlagt disse EuroBonus-vilkår og -betingelser, der gælder for sådanne tjenester og fordele.

6.2 For at undgå tvivl har EB intet ansvar for SAS’ flyvninger. SAS er kun ansvarlig for den del, der involverer selve SAS-flyvningen i overensstemmelse med SAS’ befordringsbetingelser og -servicevilkår. Alle arrangementer, fordele og tjenester ud over SAS-flyvningen er ikke SAS' ansvar.

6.3 Gældende gebyrer, skatter og afgifter, f.eks. servicegebyrer, lufthavnsafgifter, lokale skatter osv. betales af dig og opkræves separat. Hvis du undlader at betale eller anfægter kravet om at betale sådanne gebyrer, skatter eller afgifter, der tilfalder os eller SAS, kan point ikke bruges til den pågældende flyvning/aktivitet, før betaling er foretaget.

6.4 Hvis du er værge for et medlem under 18 år, er du ansvarlig for at sikre, at den mindreårige følger de gældende EuroBonus-vilkår og -betingelser. Du er også ansvarlig for den mindreåriges brug af rejser, tilbud og fordele.

6.5 Vi forbeholder os ret til at ændre disse EuroBonus-vilkår og -betingelser. Vi vil i så fald kommunikere de kommende ændringer i god tid og tydeligt, således at du kan vælge at opsige dit EuroBonus-medlemskab, hvis du ikke accepterer ændringerne.

Ændringerne kan f.eks. vedrøre reglerne for optjening og anvendelse af point og konsekvenser for nye point, point der allerede er optjent samt aktiviteter, eller databeskyttelsespolitikken for EuroBonus-medlemmer og hvordan vi behandler dine personoplysninger. Ændringer vil blive meddelt via mindst én EuroBonus-kommunikationskanal, hovedsageligt via EuroBonus’ website. Nye regler, diagrammer, niveauer osv. gælder uden undtagelser fra den angivne dato. De gældende EuroBonus-vilkår og -betingelser samt databeskyttelsespolitikken for EuroBonus-medlemmer vil til enhver tid være tilgængelig på www.flysas.com/en/eurobonus, og på din anmodning vil vi selvfølgelig også oplyse om ændringer.

6.6 Du kan anmode om opsigelse af medlemskabet til enhver tid. Hvis du beslutter dig for at opsige dit medlemskab, vil vi invitere dig til at bruge eventuelle EuroBonus-point på f.eks. produkterne eller tjenesterne på www.flysas.com, inden du opsiger medlemskabet. Når du har opsagt dit medlemskab, vil du ikke længere kunne optjene eller bruge EuroBonus-point.

6.7 EB er berettiget til at annullere eller erstatte EuroBonus-programmet med en måneds varsel. Hvis EuroBonus-programmet annulleres på grund af lovgivning, retskendelser, påbud fra offentlige myndigheder eller lignende, kan EuroBonus-programmet annulleres omgående uden varsel, og optjente point vil udløbe omgående uden kompensation af nogen art.

6.8 Hvis en af ​​vores samarbejdspartnere erklæres konkurs eller på anden måde ikke kan opfylde sine forpligtelser over for os eller vores EuroBonus-medlemmer, kan der ikke indgives krav med tilbagevirkende kraft, og vi vil beslutte, hvordan og hvorvidt point for bookede, men ubrugte rejser føres tilbage til din EuroBonus-konto.

6.9 Du må ikke, helt eller delvist, overdrage eller på anden måde afhænde dine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse EuroBonus-vilkår og -betingelser uden vores forudgående skriftlige samtykke. Tilsvarende må vi ikke overdrage eller på anden måde afhænde vores rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse EuroBonus-vilkår og -betingelser uden dit samtykke. Uanset ovenstående kan vi overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse EuroBonus-vilkår og -betingelser uden din godkendelse til i) et selskab associeret med os eller SAS eller ii) en enhed, som erhverver alle eller størstedelen af aktiverne forbundet med EuroBonus-programmet.

7.1 I det omfang, det er tilladt ved lokal lovgivning eller forskrift, skal disse EuroBonus-vilkår og -betingelser reguleres og fortolkes i overensstemmelse med svensk lovgivning. Begge parter underkaster sig, i det omfang, det er tilladt ved lokal lovgivning eller forskrift, Stockholms distriktsdomstols ikke-eksklusive kompetence til at løse eventuel tvist, der måtte opstå i henhold til disse EuroBonus-vilkår og -betingelser.

7.2 Enhver bestemmelse i disse EuroBonus-vilkår og -betingelser, der findes ugyldig eller uden retskraft af en kompetent myndighed eller domstol, skal for så vidt angår en sådan ugyldighed eller manglende retskraft anses for adskillelig og skal ikke påvirke de øvrige bestemmelser, der forbliver upåvirkede.

7.3 Disse vilkår og betingelser for EuroBonus blev sidst opdateret den 1. februar 2023 og erstatter alle tidligere versioner deraf.