Point Sharing

Denne informationsmeddelelse opsummerer vilkårene og betingelserne, der gælder for Point Sharing.

Point Sharing: Resumé

Denne informationsmeddelelse opsummerer vilkårene og betingelserne, der gælder for Point Sharing.

1.1 Disse vilkår og betingelser gælder for Point Sharing. Point sharing giver flere EuroBonus-medlemmer mulighed for at indsamle EuroBonus-point på én konto (herefter benævnt “Point Sharing” eller “Point Sharing-produkt”). Ved enten at starte en Point Sharing-gruppe eller acceptere en Point Sharing-invitation, bekræfter du, at du accepterer disse vilkår og betingelser.

1.2 Alle transaktioner og aktiviteter i Point Sharing-produktet er også underlagt vilkår og betingelser for EuroBonus (se Vilkår og betingelser for EuroBonus). I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem disse vilkår og betingelser og EuroBonus-vilkårene og -betingelserne, vil bestemmelserne i EuroBonus-vilkårene og -betingelserne have forrang.

2.1 Point Sharing-produktet drives af SAS EuroBonus AB med svensk momsnummer 559224-9782 og hovedkvarter på Frösundaviks allé 1, SE-195 87 Stockholm (herefter “EB”, “os” eller “vi”). EB er et datterselskab under fuldt ejerskab af SAS AB med svensk momsnummer 556606-8499 og er tilknyttet Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, et konsortium etableret i henhold til dansk, norsk og svensk lovgivning (herefter ”SAS”).

2.2 Point Sharing er kun tilgængelig for EuroBonus-medlemmer. Du skal være logget ind på din EuroBonus-konto for at starte eller deltage i en Point Sharing-gruppe.

2.3 Når du deltager i Point Sharing, enten ved at starte en Point Sharing-gruppe eller ved at acceptere en Point Sharing-invitation, overføres alle EuroBonus-point til Point Sharing-kontoen (herefter benævnt “Point Sharing-konto”).

2.4 En Point Sharing-gruppe skal altid bestå af mindst to (2) EuroBonus-medlemmer og højst otte (8) EuroBonus-medlemmer (herefter benævnt en “Point Sharing-gruppe”). EuroBonus-medlem må kun deltage i én Point Sharing-gruppe.

2.5 Medlemmet, der opretter Point Sharing-gruppen, bliver administratoren og ejeren af Point Sharing-kontoen (herefter benævnt “ejer”). Ejeren er ansvarlig for alle EuroBonus-point, der indsamles på Point Sharing-kontoen og i Point Sharing-gruppen. En person, som allerede er medlem af en anden Point Sharing-gruppe, kan ikke oprette en ny Point Sharing-gruppe. Ejeren af Point Sharing-gruppen skal være mindst 18 år gammel.

2.6 Ejeren er det eneste medlem, der kan invitere nye medlemmer til Point Sharing-gruppen.

2.7 Ejeren kan til enhver tid overdrage ejerskab af Point Sharing-gruppen til ethvert medlem af Point Sharing-gruppen, der opfylder alderskravene beskrevet i punkt 2.5. Der kræves ingen accept af den nye ejer.

2.8 Der kræves et gyldigt EuroBonus-nummer for at sende en invitation til at deltage i en Point Sharing-gruppe. Ejeren er ansvarlig for at sikre, at der tilføjes et korrekt EuroBonus-nummer, når vedkommende sender en invitation. EB påtager sig intet erstatningsansvar, hvis der er brugt et forkert EuroBonus-nummer, og det inviterede medlem accepterer invitationen til at deltage i Point Sharing-kontoen.

2.9 Invitationen til at deltage i en Point Sharing-gruppe er gyldig i tredive (30) dage. Herefter kan medlemmet ikke deltage i Point Sharing-gruppen uden en ny invitation. Efter at have accepteret invitationen, er medlemmerne låst i en periode på seks (6) måneder, hvor de ikke kan forlade Point Sharing-gruppen (herefter benævnt “fastlåsningsperioden”).

2.10 Efter fastlåsningsperioden kan medlemmer frit forlade Point Sharing-gruppen til enhver tid. Ejeren kan ikke forlade Point Sharing-gruppen uden at overdrage ejerskab til et andet medlem i Point Sharing-gruppen.

3.1 Medlemmer i Point Sharing-gruppen må ikke bruge Point Sharing til erhvervsmæssig eller kommerciel brug. Point Sharing-produktet er kun til personlig brug. Nærmere oplysninger om konsekvenser ved misbrug forklares nærmere i punkt 6 i disse vilkår og betingelser.

3.2 Når et medlem slutter sig til en Point Sharing-gruppe, vil alle medlemmets eksisterende point, som blev optjent før han eller hun sluttede sig til Point Sharing-gruppen, omgående blive overført til Point Sharing-kontoen. Alle point beholder deres oprindelige pointkategori og pointudløb. I løbet af den tid, hvor medlemmet er en del af Point Sharing-gruppen, indsamles alle optjente EuroBonus-point på Point Sharing-kontoen.

3.3 Udløbsdato for eventuelle nye optjente point fra det tidspunkt, hvor medlemmet sluttede sig til Point Sharing-gruppen, beregnes i forhold til ejerens sidste måned i kvalifikationsperioden. Det vil sige, at alle point, der optjenes af medlemmer, mens de er medlemmer af Point Sharing-gruppen, har den samme pointudløbsmåned.

3.4 Når EuroBonus-point bruges til Point Sharing-kontoen til køb, bonusrejser eller andre belønninger, bruges de point, der blev optjent først, dvs. hvis et Diamant-medlem, der ikke har noget pointudløb, har point, der blev optjent først, bliver disse brugt til pointkøb.

3.5 Alle medlemmer i Point Sharing-gruppen kan bruge alle point på Point Sharing-kontoen, medmindre ejeren forhindrer medlemmet i at bruge point. Ejeren kan til enhver tid tildele eller tilbagekalde retten til at bruge point fra Point Sharing-kontoen og kan også til enhver tid fjerne et medlem fra Point Sharing-gruppen (hvis medlemmet ikke befinder sig inden for fastlåsningsperioden, som angivet i punkt 2.9 ).

3.6 Hvis et medlem beslutter at opsige sit EuroBonus-medlemskab, eller hvis et medlem dør, udløber alle medlemmets personlige point, og ingen point forbliver på Point Sharing-kontoen. EuroBonus-point kan ikke arves, som angivet i punkt 6.3 i disse vilkår og betingelser.

3.7 Hvis ejeren lukker Point Sharing-kontoen, opsiger sit EuroBonus-medlemskab eller dør, lukkes Point Sharing-kontoen, og alle medlemmers personlige point, der ikke er blevet brugt, overføres til medlemmets egen EuroBonus-konto. Alle point, der blev optjent inden deltagelse i Point Sharing-gruppen, beholder deres oprindelige pointkategori og pointudløb. Alle point, der blev optjent under medlemskab af Point Sharing-gruppen beholder deres udløbsdato, der er beregnet i forhold til ejerens sidste måned i kvalifikationsperioden.

3.8 Hvis et køb foretaget med point annulleres, efter at et medlem har forladt Point Sharing-gruppen, overføres alle personlige point, der blev brugt til købet, til medlemmets egen EuroBonus-konto med pointudløb i henhold til reglen angivet i punkt 3.7 ovenfor. Hvis pointene er udløbet efter købet blev foretaget, vil de ikke blive refunderet.

3.9 Når et medlem forlader en Point Sharing-gruppe, vil alle personlige point, som ikke er blevet brugt, blive overført til medlemmets egen EuroBonus-konto. Når et medlem forlader en Point Sharing-gruppe, vil der ikke blive foretaget genberegning af pointudløb. Point, der blev optjent, før et medlem sluttede sig til en Point Sharing-gruppe, beholder deres oprindelige udløbsdato. Point, der blev optjent under deltagelse i Point Sharing-gruppen, beholder udløbsdatoen i overensstemmelse med ejerens sidste måned i kvalifikationsperioden.

3.10 Historik over alle medlemmers pointoptjeningsaktiviteter opbevares og vises på transaktionslisten på medlemmets egen EuroBonus-konto. Nærmere oplysninger om individuelle aktiviteter vises ikke på Point Sharing-kontoen. Point Sharing-kontoen viser kun transaktioner, der kan henføres til medlemsnavnet, ikke kilden til pointoptjening. Alle transaktioner med pointbrug fra Point Sharing-kontoen vises på Point Sharing-transaktionslisten.

3.11 Mastercard Fly Premium-niveauet er individuelt og øges ikke med point optjent af andre medlemmer af Point Sharing-gruppen. EuroBonus-betalingskortkuponer er personlige og kan kun bruges af indehaveren af betalingskortet.

3.12 Den samlede delte saldo for Point Sharing-kontoen vises som den tilgængelige pointsaldo i de fleste grænseflader og meddelelser fra EB og partnere.

4.1 Kvalifikationsniveauer påvirkes ikke ved at deltage i en Point Sharing-gruppe.

4.2 Optjent niveaustatus er personlig, og optjente Basispoint eller kvalificerende strækninger vil fortsat kun blive medregnet i medlemmets personlige kvalifikationsniveau i den periode, hvor medlemmet er en del af Point Sharing-gruppen. Både optjente Basispoint og optjente Ekstrapoint kan bruges til bonusrejser eller andre belønninger af medlemmer i Point Sharing-gruppen. EuroBonus-programmet har følgende kategorier af point:

1) “Basispoint”, som kan bruges til bonusrejser og andre produkter og som tæller ved opgradering til et højere medlemskabsniveau eller fornyelse af medlemskabsniveau.

2) “Statuspoint”, som tæller ved opgradering til et højere medlemskabsniveau eller fornyelse af medlemskabsniveau, men som ikke kan bruges til bonusrejser og andre produkter.

3) “Ekstrapoint”, som kan bruges til bonusrejser og andre produkter, men som ikke tæller mod opgradering til et højere medlemskabsniveau.

4) “Kvalificerende flyvninger”, som er flyvninger, der opereres af SAS eller udvalgte flyvninger, der opereres af andre flyselskaber, som angivet på SAS’ website, og som tæller mod opgradering til et højere medlemskabsniveau eller fornyelse af medlemskabsniveau.

4.3 EuroBonus-niveaufordele er personlige, hvilket betyder, at niveaufordele, såsom at point ikke udløber, kun gælder for point optjent af det individuelle medlem, ikke for point optjent af andre medlemmer i Point Sharing-gruppen.

5.1 Medlemskab af EuroBonus-programmet, herunder brug af Point Sharing-produktet, kræver, at vi behandler dine personoplysninger. For at opfylde vores forpligtelse i henhold til disse vilkår og betingelser, er det således nødvendigt for os at behandle information, der vedrører dig som person.

5.2 Personoplysninger betyder al information, der vedrører dig som en fysisk person, og gennem hvilke du direkte eller indirekte kan identificeres, såsom dit navn, foto eller personnummer.

5.3 Personoplysninger, såsom navn, transaktioner og EuroBonus-nummer, vil blive delt med andre medlemmer i Point Sharing-gruppen.

5.4 De pågældende personoplysninger er hovedsageligt information, som du har givet os, samt oplysninger fra vores samarbejdspartnere og andre tredjeparter. Vi behandler disse oplysninger til formål forbundet med ​​disse vilkår og betingelser, f.eks. administration af din/dine EuroBonus-konto og -rejser, til at gøre dine rejser med os nemmere, samt at forbedre og tilpasse vores produkter, tjenester, kommunikation og tilbud ved at lære dig og dine præferencer at kende.

5.5 EB og SAS vil i fællesskab bestemme formål og midler til behandling af dine personoplysninger som såkaldt fælles dataansvarlige som udstukket i art. 26 i GDPR-lovgivningen (EU-reg.nr. 2016/679). Til dette formål har EB og SAS indgået en aftale mellem fælles dataansvarlige, og hovedtrækkene er som følger: Aftale mellem fælles dataansvarlige.

5.6 Yderligere information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, er angivet i vores Databeskyttelsespolitik for EuroBonus-medlemmer. Vi opfordrer dig til at læse den politik, der gælder for dig, omhyggeligt igennem og kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dataprotectionofficer@sas.se, hvis du har spørgsmål. Vi forbeholder os ret til at ændre Databeskyttelsespolitikken for EuroBonus-medlemmer til enhver tid.

5.7 Vi bruger cookies til at forbedre din browsingoplevelse på vores website. Se SAS’ cookiepolitik for mere information om, hvilke cookies vi bruger og hvordan.

6.1 Vi forbeholder os ret til at opsige medlemskabet i tilfælde, som vi anser for at udgøre misbrug. Det betyder, at tidligere optjente men ubrugte point og udstedte EuroBonus-billetter/-kuponer er ugyldige. Vi forbeholder os også ret til at nedgradere dit medlemskabsniveau i tilfælde, som vi anser for at udgøre misbrug. Misbrug kan bestå af upassende eller respektløs adfærd over for os eller vores samarbejdspartnere, vores medarbejdere eller passagerer, overtrædelse af EuroBonus-vilkår og -betingelser eller disse vilkår og betingelser, ulovlig adfærd, svig eller handlinger, der generelt betragtes som umoralske eller uetiske.

6.2 Du er kun berettiget til point for hvilke du har udført en gyldig aktivitet og kun for dine egne flyvninger. EB kan til enhver tid rette eller inddrage point for en aktivitet eller EuroBonus-point, der fejlagtigt er registreret på din EuroBonus-konto eller Point Sharing-kontoen på grund af en teknisk fejl eller en anden fejlfunktion. For at undgå tvivl kan en sådan rettelse også påvirke medlemskabsniveauet og relaterede fordele.

6.3 Point og fordele (herunder forær et medlemskab) er personlige og kan under ingen omstændigheder sælges, overføres, kombineres, arves, refunderes for kontanter eller bruges til andre formål end inden for EuroBonus-programmet, medmindre andet er angivet af EB. I tilfælde af misbrug kan vi konfiskere point, fordele og dokumenter. Medlemmer kan nægtes adgang til et fly, et hotel eller på anden måde nægtes indgåelse eller mulighed for at drage fordel af en aftale om andre produkter eller tjenester. Hvis en rejse er påbegyndt eller leveringen af tjenesten eller produktet allerede har fundet sted, kan passageren blive opkrævet fuld pris for resten af ​​rejsen/for det gældende køb.

7.1 I det omfang, det er tilladt ved lokal lovgivning eller forordning, skal disse vilkår og betingelser reguleres og fortolkes i overensstemmelse med svensk lovgivning. Begge parter underkaster sig, i det omfang tilladt ved lokal lovgivning eller forordning, Stockholms distriktsdomstols ikke-eksklusive kompetence til at løse enhver tvist, der måtte opstå i henhold til disse vilkår og betingelser.

7.2 Enhver bestemmelse i disse vilkår og betingelser, der findes ugyldig eller uden retskraft af en kompetent myndighed eller domstol, skal, for så vidt angår en sådan ugyldighed eller manglende retskraft, anses for adskillelig, og skal ikke påvirke de øvrige bestemmelser, der forbliver upåvirkede.

7.3 Disse vilkår og betingelser blev sidst opdateret den 31. oktober 2020 og erstatter alle tidligere versioner deraf.