Hvad betyder de forskellige statusmeddelelser i den e-mail, jeg modtog, da jeg indgav en klage?

Når du klikker på linket i e-mailen, kommer følgende statusmeddelelser frem (din sags aktuelle status er fremhævet):

  • Feedback er afsendt – det betyder at afsendelsen af din feedback var vellykket.

  • Sag registreret – det betyder, at sagen er blevet registreret og har fået et sags-ID. NB: Afhængigt af situationen kan det tage nogle få uger, inden vi kan ekspedere din sag.

  • Sag åbnet for ekspedition – en medarbejder er i gang med din sag, og vedkommende kontakter dig så snart som muligt.

  • Afventende kunde – vi afventer yderligere information fra dig.

  • Sagen er afsluttet – din sag er blevet afsluttet og lukket. Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du besvare denne e-mail fra SAS Customer Service. Sørg for, at sagens ID-nummer står i emnefeltet.

Hyppigste spørgsmål