FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR PROFILKONTOINDEHAVERE 

13 marts 2018
 

Fuld gennemsigtighed

Vi bestræber os på at sikre din ret til fortrolighed og vil kun behandle dine personoplysninger som beskrevet i denne fortrolighedspolitik for profilkontoindehavere. Fortrolighedspolitikken for profilkontoindehavere er en integreret del af vilkårene og betingelserne for profilkontoen.

Nedenfor vil vi forklare, hvordan vi indsamler, bruger, overfører, opbevarer eller på anden måde behandler personoplysninger vedrørende dig som profilkontoindehaver. Vores mål er at være så tydelig, gennemsigtig og ærlig som muligt. Har du stadig spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dataprotectionofficer@sas.se.
 

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger betyder oplysninger, der vedrører dig som fysisk person, og gennem hvilke du direkte eller indirekte kan identificeres, f.eks. dit navn eller foto. 

Vi anerkender, at særlige kategorier af oplysninger, såsom oplysninger, der afslører etnisk oprindelse, religiøse overbevisninger eller sundhedsoplysninger, er særligt følsomme. Vi indsamler og bruger kun sådanne følsomme oplysninger i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik for profilkontoindehavere, og hvor det er strengt nødvendigt. For eksempel er det vigtigt for os at vide, om du er langt henne i din graviditet eller har behov for en kørestol til at stige om bord på en flyvning.
 

Hvad betyder behandling? 

Behandling af personoplysninger betyder eventuel handling eller sæt af handlinger, der udføres på personoplysninger, uanset om via automatiske midler eller ej. Alle handlinger, der udføres på personoplysninger, fra indsamling og opbevaring til ændring, brug eller videregivelse udgør således "behandling". 

Retsgrundlagene for vores behandling af personoplysninger

Udførelse af vilkårene og betingelserne for profilkontoen

Din beslutning om at oprette en profilkonto gør det nødvendigt for SAS at registrere og behandle dine personoplysninger og dine aktiviteter, mens du er logget ind og bruger vores websted. Vi behandler således dine personoplysninger på det retsgrundlag, at behandlingen er nødvendig for at opfylde vores krav i henhold til vilkårene og betingelserne for profilkontoen.
 

Legitime interesser

Vi behandler personoplysninger baseret på vores legitime interesser i at forblive konkurrencedygtige inden for vores markedssegment, og derfor bl.a. at kunne analysere personoplysningerne tilhørende vores profilkontoindehavere, der vedrører booking af flyrejser, populære destinationer, valg af hjælpeprodukter, brug af startsiden og applikationen samt for at følge op på resultatet af f.eks. e-mailmeddelelser. 

Vi behandler også personoplysninger baseret på vores legitime interesser i at forebygge, undersøge eller indberette tilfælde af svig eller sikkerhedsproblemer og i at samarbejde med retshåndhævende myndigheder. 

Vi har afvejet vores legitime interesse i forhold til niveauet af misbrug af personoplysninger, som vores behandling af dine personoplysninger kan medføre. Vi behandler dine personoplysninger på et generelt og aggregeret niveau, på en gennemsigtig måde, med det formål at forbedre vores produkter og tjenester, der tilbydes til dig og med et meget højt sikkerhedsniveau og sikkerhedsforanstaltninger på plads. Vi vurderer således, at omfanget af misbrug af personoplysninger er begrænset, og at vores interesser i at udføre denne behandling af personoplysninger er berettiget og legitim.

Juridiske forpligtelser 

Vi behandler dine personoplysninger, når vi har en juridisk forpligtelse til at gøre det, f.eks. når vi er forpligtede til at tilvejebringe oplysninger for offentlige myndigheder, eller vi er underlagt en retskendelse.
 

Hvilke personoplysninger behandler vi?

SAS registrerer og behandler følgende personoplysninger om dig og dine aktiviteter, samlet benævnt "personoplysningerne":

• Personoplysninger, som indsendes, når du opretter, vedligeholder eller opdaterer profilkontoen.

• Oplysninger indsamlet vedrørende dine rejser og brug af din profilkonto, såsom rejsens oprindelse og destination, flyselskab, billettype, bagage, forudbestilte måltider, varighed af ophold, eventuelle indgivne klager, tidspunkt for køb og betalte beløb.

• Oplysninger om kundeservice og uregelmæssigheder i forbindelse med rejser såsom forsinket eller aflyst fly, mistet bagage og klager, refusioner og betalt kompensation.

• Behandle, på et aggregeret niveau, alle reservationer og samlede indtægter for at optimere f.eks. flyrejsenetværket og priser.

• Hvis du accepterer vores cookies, behandler vi personoplysninger om din onlineadfærd som registreret af cookies og analyseprogrammer på vores SAS-websted eller -applikation. For eksempel, hvilke ord du søger efter, længden af besøgene, hvilke destinationer du er interesseret i og hvilke links/overskrifter du vælger at klikke på. Se vores cookie-politik for flere oplysninger om vores brug af cookies. 
 

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

De personoplysninger, som vi behandler, indhentes primært direkte fra dig, f.eks. når du indtaster dine kontaktoplysninger for at registrere en profilkonto. Derudover indsamler og udleder vi personoplysninger fra vores flyplaner, lufthavnsafdelinger og -systemer som nødvendigt for at opfylde vores krav i henhold til vilkårene og betingelserne for profilkontoen.
 

Til hvilke formål bruger vi oplysningerne?

Personoplysningerne registreres og behandles til følgende formål: 

• Administrere profilkontoen og reservationer osv., der er foretaget gennem kontoen. 

• Administrere og udføre dine reservationer og rejser. 

• Tilvejebringe relevante oplysninger for dig, såsom bookingoplysninger med flyvetider, forudbestilte måltider, valg af sæde og købt bagage i forventning om en kommende tur, som en meddelelse på profilkontoen, eller hvis du har anmodet om at modtage oplysninger via en anden kommunikationskanal, gennem den pågældende kanal. 

• Registrere og analysere oplysninger om kundeservice og uregelmæssigheder i forbindelse med rejser for f.eks. at følge op på og forbedre vores kundeservice på et generelt og aggregeret (dvs. ikke individuelt) niveau. 

• Udføre statistiske analyser om behov, præferencer og købsadfærd på et generelt og aggregeret (dvs. ikke individuelt) niveau. 

• Udføre grundlæggende analyser om brug, hyppighed, foretrukne funktioner og længden af besøg på vores SAS-websted og -applikation for at opretholde, optimere og løbende forbedre funktionaliteten og funktionerne på vores digitale platforme og profilkontoen.

• Opdatere dine kontaktoplysninger og annullere/blokere konti tilhørende afdøde kunder.

Vi behandler personoplysningerne om dig, så længe du er tilmeldt en konto. Dine personoplysninger beholdes, indtil profilkontoen opsiges. 
 

Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Personoplysninger deles mellem associerede selskaber i SAS-koncernen til bl.a. at drive vores internationale flyvninger, til at administrere profilkontoen og til statistiske analyser.   

Personoplysninger, der deles inden for SAS-koncernen, vil undertiden blive overført til lande, der ikke tilhører Den Europæiske Union ("EU") eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), og som ikke sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger. Sådanne overførsler vil blive udført i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. 

Ved overførsel af personoplysninger til et land uden for EU/EØS uden et passende beskyttelsesniveau for personoplysninger, vil vi som regel træffe passende sikkerhedsforanstaltninger ved at indgå standardkontraktbestemmelser, der er vedtaget af Europa-Kommissionen. Standardkontraktbestemmelserne findes på følgende link: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

Hvis Europa-Kommissionen ikke har truffet en beslutning om tilstrækkelighed, og der heller ikke findes etablerede, passende sikkerhedsforanstaltninger i form af standardkontraktbestemmelser som beskrevet ovenfor, overfører vi dine personoplysninger til associerede selskaber i SAS-koncernen og til vores samarbejdspartnere på retsgrundlaget for vilkårene og -betingelserne for profilkontoen, herunder nærværende fortrolighedspolitik for profilkontoindehavere. Nærmere bestemt overfører vi dine personoplysninger på det grundlag, at overførslen er nødvendig for at vi kan udføre vilkårene og -betingelserne for profilkontoen.
 

Hvem kan jeg tale med om mine personoplysninger og mine rettigheder?

Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, et konsortium etableret i henhold til dansk, norsk og svensk lovgivning og med hjemsted på Frösundaviks allé 1, SE-195 87 Stockholm, Sverige, er den dataansvarlige, der vil bestemme formålene med og midlerne til behandlingen af dine personoplysninger. 

SAS er den juridiske enhed, der er ansvarlig for personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder den generelle databeskyttelsesforordning (EU-forordning nr. 2016/679). 

SAS har udpeget en databeskyttelsesansvarlig, der understøtter SAS for at sikre, at medlemmernes personoplysninger behandles korrekt. Du kan kontakte den databeskyttelsesansvarlige med spørgsmål eller anmodninger vedrørende behandlingen af dine personoplysninger på følgende adresse: dataprotectionofficer@sas.se

Hvis du har spørgsmål om din profilkonto, henvises der til vores kontaktoplysninger på flysas.com.
 

Hvad er mine rettigheder? 

Vi ønsker at være så gennemsigtige og tydelige som muligt om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og derfor har vi udvist særlig omhu i forbindelse med at illustrere dine rettigheder i henhold til denne fortrolighedspolitik for profilkontoindehavere. På din profilkonto kan du nu ikke blot se og opdatere dine kontaktoplysninger, men også finde oplysninger om dine rettigheder og om vores behandling af personoplysninger, der fremlægges interaktivt. Ved at navigere og administrere profilkontoen kan du også nemt håndhæve dine rettigheder. 

Du har f.eks. ret til at få adgang til de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du kan nemt indhente et uddrag af de personoplysninger om dig, som vi behandler, og finde flere oplysninger ved at logge ind på din profilkonto. 
 

På samme måde kan du finde yderligere oplysninger om og også håndhæve følgende rettigheder: 

• Rette, opdatere eller slette oplysninger, der er forkerte eller ufuldstændige på din profilkonto.

• Gøre indsigelse mod eller begrænse vores behandling af dine personoplysninger. 

• At blive glemt. Retten til at blive glemt betyder, at du kan anmode om, at vi sletter alle de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig. 

• Modtage en kopi af personoplysningerne, der vedrører dig, og oplysninger vedrørende vores behandling af dine personoplysninger i et almindeligt anvendt dataformat, og at sende - eller få sendt, hvor det er teknisk muligt - personoplysningerne til en anden dataansvarlig.

• Anmode om, at personoplysninger ikke anvendes til direkte markedsføringsformål. 

• Indsende en klage til databeskyttelsesmyndigheden i din retskreds, som i Danmark er datatilsynet.
 

Du kan også finde flere oplysninger om alle de forskellige sikkerhedsforanstaltninger og tekniske foranstaltninger, som vi har indført for at beskytte dine oplysninger og din ret til privatlivets fred og frihed, og for at sikre, at vi fuldt ud overholder gældende databeskyttelseslovgivning.

Hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål vedrørende dine rettigheder, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på dataprotectionofficer@sas.se.

Bemærk venligst, at begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger eller håndhævelse af din ret til at blive glemt betyder, at vi ikke længere vil kunne yde vores tjenester i forbindelse med profilkontoen. Behandlingen af personoplysninger som angivet i denne fortrolighedspolitik for profilkontoindehavere er nødvendig for at vi kan udføre vilkårene og betingelserne for profilkontoen.

Du er altid velkommen til at blive medlem af EuroBonus ved at klikke på følgende link: https://www.sas.se/en/eurobonus/. I vores EuroBonus-program tilbyder vi en række nemme, fornøjelige og personaliserede tjenester og tilbud, der gør livet nemmere for vores medlemmer. 
 

Hvornår kan SAS bede mig om mit samtykke?

I visse situationer skal vi bruge dit samtykke til at behandle dine personoplysninger.

For eksempel kan nogle af de funktioner og tjenester, der er knyttet til EuroBonus-medlemskabet, også tilbydes til vores profilkontoindehavere baseret på dit samtykke. Da disse tjenester involverer behandling af personoplysninger ud over det, der er angivet i denne fortrolighedspolitik for profilkontoindehavere, udfører vi kun sådanne yderligere funktioner og tilsvarende behandling af personoplysninger med forbehold af dit informerede og specifikke samtykke. 

Derfor kan vi bede dig om dit samtykke, f.eks. til at behandle personoplysninger for bedre at forstå dine behov og præferencer, dvs. til profileringsformål, til at bruge oplysninger opbevaret i cookies, eller til at forudfylde bookingformularer med dine kontaktoplysninger, ledsagende personer, pas- og betalingsoplysninger, osv. for at formidle hurtigere og enklere brug af vores tjenester. 

Vi kan også bede om dit samtykke til at bruge post, mobiltelefon, SMS, MMS, e-mail, sociale medier og andre digitale kanaler til at sende salgsfremmende meddelelser til dig om vores eller vores samarbejdspartners produkter og tjenester. 

Forudsat, at du accepterer brugen af cookies på vores websted eller applikation, kan vi også bede om dit samtykke til at behandle dine personoplysninger for at analysere din onlineadfærd med henblik på at identificere f.eks. destinationer, som du muligvis er interesseret i. Læs venligst mere om vores brug af cookies i vores cookie-politik.

Denne fortrolighedspolitik for profilkontoindehavere blev sidst opdateret den 13 marts 2018.