Hvordan adskiller SAS WiFi sig fra WiFi, som SAS i forvejen tilbyder på visse korteruteflyvninger?

Hvordan adskiller SAS WiFi sig fra WiFi, som SAS i forvejen tilbyder på visse korteruteflyvninger?