Hvad er reglerne for transit og mellemlanding?

Transittiden må ikke overstige 10 timer, og mellemlandinger, dvs. transit på mere end 24 timer, er ikke tilladt.

Hyppigste spørgsmål