Hvordan får jeg fat i ting, som jeg har glemt ombord?

Genstande, der er glemt på SAS’ flyvninger, håndteres ikke af SAS. De indleveres på den pågældende lufthavns hittegodskontor.

Spørg i hittegodsafdelingen i lufthavnen, eller gå til lufthavnens site, hvor der findes yderligere information.

Hyppigste spørgsmål