Hvordan får jeg fat i ting, som jeg har glemt ombord?

Hvordan får jeg fat i ting, som jeg har glemt ombord?